Klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat iedereen die bij onze school betrokken is, zich ervoor inzet dat zaken goed verlopen, en dat er met respect met anderen wordt omgegaan. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan je denkt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Neem in dat geval alsjeblieft contact met ons op. We hebben aandacht voor jouw mening en horen het graag als er dingen zijn die beter kunnen of moeten.

Wij hebben een uitgebreide klachtenregeling met procedures die we volgen, afhankelijk van de aard van de klacht. Voor een aantal specifieke klachten bestaan aparte procedures, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, onregelmatigheden of onrechtvaardige beoordeling bij het examen, weigering toelating of definitieve verwijdering. Deze procedures geven ons een kader, waarbij we persoonlijk contact niet uit het oog verliezen.


Meer informatie of advies

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kun je ook terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en lichamelijk of geestelijk geweld, kun je je – indien gewenst rechtstreeks – wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.


Downloads

Download het document ‘klachten en klachtenregeling’ voor de manier waarop je in de meeste gevallen kunt handelen.