Schoolkosten

Welke schoolkosten kan ik als ouder/verzorger verwachten?
De school verstrekt gratis schoolboeken (via Iddink) aan de leerlingen. Hier dient wel een borg voor betaald te worden, die u terug krijgt als de leerling zijn boeken aan het eind van het schooljaar weer in goede staat inlevert. 

De kosten voor een kluisje en de introductieweek zijn voor eigen rekening. De introductieweek is ca. € 30,- en de huur van een kluisje is ca. € 12,50 per schooljaar. Daarnaast worden incidenteel vakexcursies en klassenexcursies gehouden. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 75,- per jaar. Per excursie wordt u vooraf geïnformeerd over deze kosten. Leerlingen kunnen zelf de overige schoolspullen als bijvoorbeeld een agenda, schriften, rekenmachine, tas en gymkleding/schoenen aanschaffen. 

Kent de school daarnaast nog een ouderbijdrage?
Ja, omdat de school veel meer activiteiten ontwikkelt dan door de overheid worden vergoed (zoals musicals, verdiepingsmodules etc.). Naast bovengenoemde kosten vragen wij van ouders/verzorgers daarom een bijdrage van rond de € 120,- per leerling per jaar. Voor de besteding wordt elk jaar overlegd met de schoolraad, waarin vertegenwoordigers zitten van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers. Als u meerdere kinderen op het Comenius College of één van de andere scholen van CVO ‘t Gooi heeft dan geldt een kortingsregeling van 15% (zie schoolgids).

Is er een eigen bijdrage voor een Topsporttalentleerling (LOOT)?
Ouders/verzorgers van LOOT-leerlingen betalen naast de algemene ouderbijdrage ook een extra LOOT-bijdrage van € 150,- per jaar voor het gebruik van de topsportfaciliteiten.

Kan ik als ouder/verzorger een bijdrage van de overheid verwachten?
Minder draagkrachtige ouders/verzorgers kunnen voor een bijdrage in de schoolkosten een beroep doen bij DUO (www.duo.nl).