Klachten en klachtenregeling

De school gaat ervan uit dat iedereen die bij de school betrokken is zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt.
Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: ‘Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.’ Aarzel dan niet om contact op te nemen met de school. De school beschikt over een uitgebreide klachtenregeling die de procedures beschrijft die gevolgd kunnen worden, afhankelijk van de aard van de klacht. Zo is er een procedure voor klachten in het algemeen.
Voor een aantal specifieke klachten, te weten seksuele intimidatie, onregelmatigheden of onrechtvaardige beoordeling bij het examen en weigering toelating of definitieve verwijdering, bestaan aparte procedures.

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en lichamelijk of geestelijk geweld, kunt u zich – indien gewenst rechtstreeks – wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.

Klik hier voor stappen die u een handreiking geven hoe u in de meeste gevallen kunt handelen.