Kom verder op het

Comenius College

Het Comenius College is een open christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. De afdeling mavo draagt het predicaat Excellente School 2019-2020-2021. Er wordt op een ambitieuze manier onderwijs gegeven aan circa 1550 leerlingen. Onderwijsvernieuwing én de implementatie ervan staan hoog op de agenda. De school is gelegen in een lommerrijke omgeving en beschikt over de modernste faciliteiten. Met het profiel van LOOT-school, WON en een rijk cultuuraanbod heeft de school een eigen gezicht in de regio.

MAVO HAVO VWO

___________________________________________________ 

Examens


Geslaagd: van harte gefeliciteerd!

Het Comenius College feliciteert alle leerlingen die geslaagd zijn van harte en feliciteert al haar docenten en medewerkers met het resultaat:
VWO: 91% (atheneum 89%, gymnasium 95%)
Havo: 95%
Mavo: 96%
We wensen de leerlingen alvast een feestelijke tijd en een prachtige toekomst.

Namens de schoolleiding,
Floor Tiesing 


___________________________________________________ 

KNAW Onderwijsprijs 2019

Genderneutraal onderwijs

Anna van Delden en Susana Arias winnaars eerste prijs E&M VWO
Begeleidende docent: Erna van Zwol

Onze leerlingen Susana Arias en Anna van Delden ontvingen op 11 juni de eerst prijs van het profiel E&M van de KNAW Onderwijsprijs. Voor de editie van 2019 ontving de KNAW 323 profielwerkstukken van 153 verschillende scholen. Inzendingen voor de KNAW Onderwijsprijs worden allereerst beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit, uitgesplitst in de hierna genoemde criteria:

-kwaliteit en originaliteit van het gekozen onderwerp
-(vak-)inhoudelijke opzet van het onderzoek
-kwaliteit van informatieverwerking/conclusie (inzicht) in relatie tot de onderzoeksvraag/vragen
-verslaglegging en presentatie
-begeleiding door docent op basis van argumentatie leerlingen.

lees meer
______________________________

Robert van der Sijde nieuwe rector Comenius College            per 01-08-2019

Bestuur en Raad van Toezicht van CVO ’t Gooi zijn verheugd bericht te kunnen geven van de benoeming van dhr. Robert van der Sijde tot rector van het Comenius College per 1 augustus 2019. Robert volgt Johan Veenstra op die vorige maand met pensioen ging.

Robert van der Sijde is momenteel schoolleider op het Cals College te Nieuwegein en aldaar onder meer belast met de portefeuille onderwijs(-ontwikkeling). Ook bestiert hij het bèta-cluster en het Technasium.

Robert is 38 jaar, studeerde Theologie in Utrecht en rondde een managementmaster af bij TIAS. Hij staat bekend als een integere schoolleider, gericht op kwalitatieve schoolontwikkeling, oog voor de leerlingen en gericht op inzetten van de kwaliteiten van zijn personeel.

We hebben er vertrouwen in dat Robert van der Sijde niet alleen de hoge kwaliteit van het Comenius College zal bestendigen, maar ook goed vorm zal geven aan de onderwijskundige ontwikkeling die op het Comenius College is ingezet.

Oud leerlingen in het nieuws