Schoolleiding

Rector
Dhr. drs. J.G. Veenstra
035-621 57 51
j.veenstra@comeniusnet.nl

Conrector Onderwijs
Mw. F.A. Tiesing BEd & Ba
035-621 57 51
f.tiesing@comeniusnet.nl

Conrector a.i.
Dhr. O.J. van Helden MEL
035-621 57 51
o.vanhelden@comeniusnet.nl
__________________________________

Sectorleiding

1-2 mavo/havo en 3-4 mavo
Mw. dr. E.G. Otto-De Haart
035-625 50 51
g.otto@comeniusnet.nl

1-2 havo/vwo en 3-4-5 havo
Dhr. E.M. van den Berg MA
035-621 50 50
e.vandenberg@comeniusnet.nl

Havo 1-2-3-4-5
Vacature

Havo 1-2-3 / Vwo 1-2-3 a.i.
Dhr. L.H.M. Tijhuis MEM
035-621 57 51
b.tijhuis@comeniusnet.nl

Vwo (atheneum en gymnasium) 1-2-3-4-5-6
Mw. drs. S.M.A.Q Enneking
035-625 50 55
s.enneking@comeniusnet.nl

Vwo (atheneum en gymnasium) 1-2-3-4-5-6
Vacature
____________________________________

Decanaat
Decaan en LOB-coördinator mavo
Dhr. S.B. Zuidema
035-621 57 51
s.zuidema@comeniusnet.nl


Decaan en LOB-coördinator havo
Dhr. R.R. Nijman
035-621 57 51
r.nijman@comeniusnet.nl


Decaan en LOB-coördinator vwo
Mw. drs. J.J van Houten-Stronkhorst
035-621 57 51
j.vanhouten@comeniusnet.nl