Wilt u informatie over specifieke onderwerpen? 

Klik dan op één van onderstaande links.

 

N.B. Momenteel zijn we druk bezig om alle links te vullen. Maar de lijst is nog niet compleet. Mocht u informatie over een onderwerp willen, maar de link werkt nog niet, probeer het dan later nog een keer. Excuses voor het ongemak.

Excellente school:

-          Scholen op de kaart

-          Juryrapporten
            o   mavo
            o   havo
            o   vwo

Klachten:
-          Klachtenregeling
-          Klokkenluidersregeling

Lesuitval:
-          Lesuitval

LOOT:
-          Handboek LOOT
-          Handboek LOOT deel CC

Onderwijs algemeen:
-          Koersplan
-          Organisatiestructuur
-          Schoolgids
-          Onderwijsresultaten

Reglementen:
-          Gedragscode lln
-          Gedragscode medewerkers i.v.m. gegevensbescherming
-          Integriteitscode medewerkers CVO
-          Leerlingenstatuut
-          Reglement cameratoezicht
-          Reglement privacy conform AVG
-          Reglement sociale media

Schoolkosten: 
-          Toelichting Schoolkosten
-          Brief onderwijskosten aan ouders
-          Schoolkostenoverzicht
-          Schoolkostenoverzicht zonder ouderbijdrage
-          Stichting leergeld
-          Tegemoetkoming studiekosten
-          Toelichting algemene schoolkosten ouderbijdrage
-          Verzekeringen
-           Kluisjes:
             o  Brief huur kluisjes
             o  Huur kluisjes 

Veiligheid:
-          AVG:
            o   Flowchart apps en tools
            o   Poster privacybescherming
            o   Omgaan met persoonsgegevens 
-         Veiligheidsplan:
           o   Schoolveiligheidsplan
           o   

Verzuim:
-          Link naar website RBL
-          Verzuimbeleid leerlingen (M@ZL)
-          Protocol bij afwezigheid

Zorg en ondersteuning
-          Anti-pestprotocol
-          Schoolondersteuningsprofiel
-          Huiswerkbegeleiding:
            o   Aanmeldformulier huiswerkklas
            o  Huiswerkklas beschrijving