Scholen op de kaart

Scholen willen hun onderwijskwaliteit graag verantwoorden. De VO-raad heeft met en voor VO-scholen de website Scholen op de kaart ontwikkeld. Op deze site geeft elke school inzicht in de eigen onderwijskwaliteit op basis van twintig indicatoren, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de school zelf. De resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden.

De informatie wordt door de school actueel gehouden. U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe het Comenius College er voor staat.

Klik op deze link op de site te raadplegen.