Missie

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te helpen zich te
ontwikkelen tot volwassenen die in balans zijn met zichzelf en hun
omgeving en zich voor te bereiden op de eisen die de maatschappij
van morgen stelt. Wij doen dat door ze vanuit onze christelijke
identiteit te helpen om kennis en inzichten te verwerven en
kwaliteiten te ontwikkelen om uit te groeien tot gelukkige en
sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf,
de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in!

Klik hier voor volledig koersplan 2016-2020