HAVO

Op de mavo havo bieden we leerlingen onderwijs dat bij hen past. Leerlingen krijgen de ruimte om hun interesses te ontdekken en vakken te kiezen die daarbij passen. In lessen en buitenschoolse activiteiten hebben wij oog voor iedere leerling, dagen wij uit en geven wij het vertrouwen om te groeien. En als het even tegenzit, bieden we een luisterend oor en kijken we wat er nodig is om weer een stap vooruit te kunnen zetten. 


We hebben een tweejarige brugklas (mavo/havo en havo/vwo) waarna leerlingen op het juiste niveau terechtkomen in klas 3. Na een brede oriëntatie op verschillende vakken, kiezen leerlingen een profiel dat bij hen past. Je werkt in twee jaar toe naar het eindexamen en kijkt volop om je heen om tot een goede keuze van een vervolgstudie te komen. Om uiteindelijk met een prachtig havodiploma de school te verlaten en een volgende stap te zetten in de schoolloopbaan.