Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen moeite hebben om op een effectieve manier met hun huiswerk aan de slag te gaan.
Als steuntje in de rug biedt het Comenius College ruimte voor de huiswerkklas.

De huiswerkklas begint na schooltijd om 15.40 uur en duurt tot 17.20 uur.
Leerlingen kunnen kiezen voor één tot vier middagen per week.
Aan de orde komen o.a. agendagebruik, plannen en leren leren.

De huiswerkklas is er o.a. op gericht om te leren verantwoordelijkheid te gaan nemen voor het eigen leertraject.
In het intakegesprek wordt duidelijk waar de leerling op dat moment staat, wat zijn/haar doelen zijn en waar aan gewerkt gaat worden. Dit wordt vastgelegd in een contract.
Tijdens de feedbackgesprekken wordt gekeken naar vorderingen en gedrag en wordt het contract geactualiseerd met nieuwe aandachtspunten voor de komende periode.

Er is een rustige en prettige werksfeer.
Deelname kan in een groep van maximaal 12 leerlingen (focus ligt op controle goed agendagebruik, planning en leren leren) of in een groep van maximaal 5 leerlingen (hier is extra tijd voor individuele aansturing en ondersteuning).

Bij interesse en voor informatie over de kosten kunt u terecht bij onderstaande personen.

Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe begeleiders die ervaring of affiniteit met begeleiding van tieners hebben.

Pauline Boekwijt 06-33313815 pauline.boekwijt@outlook.com

Renée Busink-Schipper 06-10212690 r.s.schipper@hetnet.nl