Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is contact- en advies- punt voor ouders, medewerkers en leerlingen die vragen of klachten hebben over geweld, ongewenste intimiteiten of ander ontoelaatbaar gedrag van betrokkenen bij de school.

Mevr. C.A. Winnubst
info@carolijnwinnubst.nl

Dhr. F.M.M.I. Kerremans
kerremans@upcmail.nl

Bedrijfshulpverlening en EHBO
De school heeft een eigen bedrijfshulpverleningsdienst  (BHV). De medewerkers zijn in geval van calamiteiten te herkennen aan hun oranje hesjes. Eenmaal per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. Leerlingen die behoefte hebben aan eerste hulp bij ongelukken kunnen zich in voorkomende gevallen melden bij de conciërge of bij de mediatheek.