Dyslexieprotocol Comenius College 

Al een aantal jaren voert het Comenius College beleid op het gebied van dyslexie. Het beleid van de school is gebaseerd op het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs. In dit protocol vindt u een nadere omschrijving van het begrip dyslexie, de te volgen procedures, de begeleiding, het beleid aangaande het verlenen van vrijstellingen en de faciliteiten bij examens. 

Wat is dyslexie
Het Comenius College hanteert de definitie zoals deze is geformuleerd door de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) en onderschrijft daarmee ook de uitgangspunten die hebben geleid tot deze definitie:

“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau"

Dit betekent dat het gaat om een ernstige lees- en /of spellingachterstand die hardnekkig is (automatiseringstekort), ondanks voldoende gelegenheid tot leren. Dit tekort uit zich in het voortgezet onderwijs vooral bij complexe taken zoals lange teksten lezen, functionele schrijfopdrachten en bij het aanleren van schrijfvaardigheid in de moderne vreemde talen.

Klik hier voor dyslexieprotocol