Anti-pest protocol

1. Pesten neem je serieus

Het Comenius College ziet pesten als een serieus probleem en betrekt bij het voorkomen en bestrijden ervan alle betrokken partijen. Wij zijn een veilige school. Pesten is in strijd met de identiteit van onze school en wordt dan ook nooit getolereerd. Een preventieve aanpak is daarbij belangrijk. Wanneer er toch sprake is van pesten wordt het onderstaande anti-pestbeleid gevolgd.

2. Wat is plagen en wat is pesten? 

Wat is plagen?
Bij plagen is er sprake van incidenten. Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig. Bij plagen zijn de leerlingen gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is hij in staat zich te verweren.

Wat is pesten?
De definitie van pesten:
‘Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld (minimaal eens per week, minimaal een maand en soms jaren durend) door een persoon of groep personen tegen meestal één ander, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen’. Pestgedrag is altijd ongewenst en wordt niet geaccepteerd op school.

Klik hier voor het volledige Anti-Pestprotocol