Cameratoezicht

Cameratoezicht, ook wel bekend onder het Engelse begrip CCTV, wordt in verschillende situaties gebruikt. Bijvoorbeeld om personen en eigendommen te beschermen. Gemeentes gebruiken cameratoezicht o.a. in het kader van veiligheid op straat. Het is hierbij van belang dat organisaties zorgvuldig met camerabeelden omgaan. Ook onderwijsinstellingen maken gebruik van cameratoezicht.

Het inzetten van cameratoezicht past in een groter pakket aan fysieke maatregelen dat wordt toegepast om de veiligheid van medewerkers, leerlingen en bezoekers binnen en in de directe omgeving van locaties van po- en vo- instellingen te waarborgen.

Cameratoezicht mag geen doel op zichzelf zijn. Cameratoezicht maakt deel uit van een totaalpakket aan maatregelen rondom beveiliging en sociale veiligheid binnen de school.

Klik hier voor: Cameratoezicht in PO- en VO-instellingen