Leerlingenstatuut

1 Betekenis
Het leerlingenstatuut is een geschreven afspraak tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding over de rechten en plichten van de leerling. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO artikel 24A) schrijft voor dat de school tweejaarlijks het statuut vaststelt, de school bepaalt zelf de inhoud.

2 Doel
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van de leerling.
Het statuut helpt ieder lid van de Comeniusgemeenschap bij het werken in en aan een goed leef-, leer- en werkklimaat. Het gaat in het statuut om:
- de rechten en plichten van leerlingen,
- het voorkomen en oplossen van problemen,
- een gelijkwaardige behandeling,
- de bescherming van persoonlijke gegevens van leerlingen en
- de kwaliteit van onderwijs, faciliteiten en communicatie.
Het leerlingenstatuut is een hulpmiddel om te weten te komen hoe leerlingen, docenten, schoolleiders of andere medewerkers van de school moeten handelen in diverse belangrijke situaties. Ook kun je achteraf kijken of er juist is gehandeld. Het is dus belangrijk dat je het goed bewaart.

Klik hier voor leerlingenstatuut 2017-2019