Waarom een integriteits- en omgangscode?

‘Ieder mens is waardevol, ieder mens bezit unieke talenten. Vanuit die overtuiging biedt CVO ’t Gooi kwalitatief hoogstaande opleidingen aan voor vmbo- (inclusief lwoo-), havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen uit Hilversum en omgeving. Leren en jezelf ontwikkelen, dat doe je niet alleen, dat doe je samen, verbonden met elkaar en met je omgeving’.

Het leren van leerlingen staat centraal. Dat leren gaat niet van zelf, daarvoor is naast de inzet van de leerlingen, de inzet van de medewerkers van CVO ’t Gooi onmisbaar. Leren en werken kunnen pas optimaal plaats vinden als er sprake is van een veilig klimaat. Een belangrijk aspect van veilig klimaat is integer handelen. Ter bevordering daarvan dient deze integriteits-en omgangscode.

Met deze integriteits- en omgangscode verschaffen we helderheid over wat we van elkaar kunnen verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken, daar waar het gaat om ons gedrag en handelen naar leerlingen, ouders en medewerkers. Hiermee bevorderen we een veilig leer- en werkklimaat en een veilige omgeving binnen onze organisatie als geheel en onze scholen. Met deze code geven we ook antwoord op vragen over het omgaan met actuele ontwikkelingen zoals communicatie via sociale media.

De integriteits- en omgangscode dient als leidraad voor gedrag. We zien de code vooral als hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen.

Met deze code wil CVO ’t Gooi een open cultuur waarin de ontwikkeling van leerlingen centraal staat, bevorderen. Scholen zijn maatschappelijke organisaties en hebben het vertrouwen van de ouders, leerlingen en omgeving nodig. Integer bestuur en professioneel handelen zijn daartoe voorwaarde. Met de voorliggende integriteits- en omgangscode voldoet CVO ’t Gooi aan de eisen die de Code Goed Onderwijsbestuur stelt.

Klik hier voor integriteitscode medewerkers