Gedragscode

Omgang met elkaar:

Binnen onze school zijn dagelijks meer dan 1400 leerlingen en medewerkers actief. Dat stelt eisen aan de omgang met elkaar. Als iedereen zou doen wat hem of haar het beste uitkomt, zouden we elkaar in de weg zitten en geen gemeenschap vormen. We houden dus rekening met elkaar. De verwachtingen die wij hebben, staan beschreven in onze gedragscode. De regels die daarbij horen, zijn beschreven in de afdelingsboekjes die aan het begin van het
schooljaar aan iedere leerling worden uitgereikt.

1. Wij en onze identiteit:
Wij willen een school zijn waarin wij onze identiteit elke dag opnieuw uitdragen en uitstralen.
Wij:
- laten ons inspireren door een christelijke levensvisie
- gaan uit van elkaars talenten
- dragen verantwoordelijkheid voor onszelf, de mensen om ons heen en onze leefomgeving
- treden anderen met respect tegemoet.

2. Wij en een veilige sfeer:
Wij willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt, maar ook een school waar ieder het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor elkaar.
Wij:
- spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan
- kleden ons verzorgd
- wij gaan pesten en agressief gedrag tegen
- zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen
- respecteren elkaars eigendommen
- houden ons aan de schoolregels.

3. Wij en de anderen:
Wij behandelen de anderen zoals wij ook behandeld willen worden.
Wij:
- hebben respect voor onszelf en de anderen en dragen dat in woord en gebaar uit
- discrimineren niet
- geven elkaar het goede voorbeeld
- houden ons aan gemaakte afspraken en spreken elkaar daarop aan
- gunnen ieder de privacy waar hij recht op heeft.

4. Wij en de les:
Wij dragen bij aan een goed verloop van het leerproces.
Wij:
- bereiden ons goed voor en doen actief mee met de les
- zorgen met elkaar voor een goede (werk)sfeer
- halen het beste uit onszelf en uit de anderen.

5. Wij en ons schoolgebouw:
Wij houden de school en het terrein er omheen mooi en schoon.