Reglementen

Omgang met elkaar:

Binnen onze school zijn dagelijks meer dan 1400 leerlingen en medewerkers actief. Dat stelt eisen aan de omgang met elkaar. Als iedereen zou doen wat hem of haar het beste uitkomt, zouden we elkaar in de weg zitten en geen gemeenschap vormen. We houden dus rekening met elkaar. De verwachtingen die wij hebben, staan beschreven in onze gedragscodes en reglementen.