Organisatiestructuur 2018-2019


 

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het 
  Comenius College gestart met een nieuwe
  organisatiestructuur.

  Klik op de afbeelding om hier meer over te lezen.Opleidingen


Het Comenius College kent vier sterke opleidingen: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Het gymnasium heeft een stevig profiel. Door deze omvang is de school in staat veel vakken en combinaties aan te bieden. Het onderwijsprogramma is op te delen in de onderbouw, de leerwegen in de bovenbouw van de mavo en de tweede fase in de bovenbouw van havo en vwo.

Onderbouw
De onderbouw bestrijkt de eerste twee leerjaren van gymnasium, atheneum, havo en mavo. In het derde leerjaar van havo en vwo bereiden de leerlingen zich voor op de profielen en de vakken in de tweede fase. De leerlingen van de mavo kiezen in het derde leerjaar een sector, waarbij zij de keuze hebben tussen zorg & welzijn, economie en techniek.

Brugklas
Binnen de onderbouw kent het Comenius vier soorten brugklassen: de mavo/havo brugklas, de havo/vwo brugklas, de atheneumbrugklas en de gymnasiumbrugklas. De toelating geschiedt volgens de in het Gooi geldende afspraken en is afhankelijk van het advies van de basisschool.
De gymnasiumbrugklas is bedoeld voor leerlingen die de keuze voor het gymnasium niet hoeven of willen uitstellen. Deze leerlingen vormen een homogene groep en de lessen worden gegeven op een passend niveau.

Gymnasiumleerlingen krijgen wel een specifieke vorming maar vormen geen eiland in de school; ze volgen een aparte opleiding maar doen daarnaast gewoon mee met de andere leerling-activiteiten. Ook na de havo/atheneum brugklas kunnen leerlingen instromen in het gymnasium. Zij volgen dan een aangepast programma.

Tweede fase in havo en vwo
De tweede fase start in het vierde leerjaar, als vervolg op de onderbouw en het derde leerjaar. Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid en natuur & techniek.
De leerlingen beginnen in het vierde leerjaar aan het examenprogramma en de opbouw van het examen- dossier. Het vakkenpakket kent een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel met daarbinnen een ruim aanbod aan vakken.

Het diploma havo biedt toegang tot het hoger beroepsonderwijs, de arbeidsmarkt en – onder bepaalde voorwaarden – 5 atheneum. Het diploma gymnasium of atheneum biedt toegang tot de universiteit, het hoger beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt.

mavo
De mavo komt overeen met de theoretische leerweg in het vmbo. Het examenprogramma bestaat uit een gemeenschappelijk deel waarin onder andere Nederlands en Engels als verplicht vak zijn opgenomen, een sectordeel en een vrij deel. Elke sector heeft een verplicht aantal vakken. Tenslotte kiezen de leerlingen nog één of meer vakken in het vrije deel. Het diploma van de mavo biedt toegang tot het mbo en -onder bepaalde voorwaarden- tot 4 havo.