Ontruiming bij alarm

WAT IEDEREEN MOET DOEN BIJ EEN ALARM

Als het alarm afgaat moet je er altijd van uitgaan dat er sprake is van een werkelijke noodsituatie. Je weet van te voren nooit of het een vals alarm is. Als het alarm afgaat, moet iedereen de school zo snel en veilig mogelijk verlaten. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je je aan de volgende punten houden.
Blijf rustig en luister naar aanwijzingen van je docent of via de intercom.

Sluit de ramen. Laat je jas en je tas liggen en verlaat ordelijk het lokaal. De laatste die het lokaal verlaat, sluit de deur. (Als ramen en deuren dicht zijn, kan er geen lucht binnenkomen om een vuur aan te wakkeren. Jassen en tassen kunnen brandgevaarlijk zijn en in de drukte een risico vormen voor jezelf en voor anderen).

Blijf als groep bij elkaar en ga niet rennen, duwen of trekken maar blijf zo rustig mogelijk.

Ga naar de dichtstbijzijnde uitgang, verlaat het gebouw met je groep en je docent en ga op veilige afstand staan. Zorg ervoor dat de (uit)gangen en de wegen naar de school niet verstopt raken zodat je medeleerlingen er ook uit kunnen en hulpdiensten snel de school kunnen binnengaan.

Blijf ook nu als groep bij elkaar. Mis je iemand? Geef het door aan je docent.

Wacht als groep op nadere mededelingen en volg deze op.


Onthoud: ieder alarm is serieus totdat het sein ‘veilig’ is gegeven.


Plattegrond met nooduitgangenIn aanvulling op de regels voor iedereen gelden voor de medewerkers nog een aantal aanvullende punten:

Neem ieder alarm uiterst serieus en laat dat ook aan je leerlingen merken.

Zie er op toe dat de leerlingen de zes regels opvolgen.

Begeleid je groep en blijf zoveel mogelijk bij je groep. Mocht je de groep om een of andere reden tijdelijk moeten verlaten, stel dan een leerling als contactpersoon aan.

Zit je in een lokaal naast een werkruimte of een toilet, controleer of deze ruimte leeg is. Zo nodig ontruim je de ruimte en laat je de aanwezige personen aansluiten bij je groep. Nadat je hebt vastgesteld dat de ruimte leeg is,meld je dit zo snel mogelijk bij de conciërgeloge.

Als er iemand in een van deze ruimtes is die hulp nodig heeft, meld je dit zo snel mogelijk bij de conciërgeloge of bij een BHV-er met een oranje hesje.

Voeg je zo snel mogelijk weer bij je groep en ga samen naar buiten. Controleer of er absenten zijn, meld eventuele absenten bij de conciërgeloge.

Blijf als groep bij elkaar tot het sein ‘veilig’ gegeven is.