Algemene Schoolregels

Roken, alcohol en drugs
Het Comenius College is een rookvrije school. Binnen het gebouw en op het schoolplein wordt niet gerookt. Het is verboden om op school of op onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerde bijeenkomsten zoals klassenavonden, feesten, werkweken, schoolreizen en dergelijke alcoholhoudende drank of drugs te gebruiken of bij zich te dragen.
In bepaalde gevallen kan de schoolleiding besluiten van de hierboven genoemde regels af te wijken.

Omgaan met delicten
Als zich op school problemen voordoen, wordt in eerste instantie getracht ze binnen de school op te lossen.
Als een leerling een strafbaar feit pleegt, zoals diefstal, vernieling, geweldpleging, afsteken van vuurwerk en bezit van verboden middelen, maakt de school melding bij de politie. In overleg met Bureau Halt, dat processen verbaal ten aanzien van lichte vergrijpen voor justitie mag afdoen met alternatieve straffen, worden verdere sancties vastgesteld.
Leerlingen die zich (bij herhaling) schuldig maken aan strafbare feiten kunnen van school worden verwijderd.

Mobiele telefoons
Het is niet toegestaan om in of rond de school foto-, video- of geluidsopnamen te maken zonder toestemming van de betrokkenen.
Het gebruik van mobiele telefoons zonder voorafgaande toestemming van de docent is niet toegestaan.

Fietsen en scooters
Leerlingen zijn verplicht hun fietsen en scooters te parkeren in de stalling. Voertuigen die verkeerd geparkeerd staan kunnen aan de ketting worden gelegd, waarna ze aan het einde van de dag weer worden vrijgegeven.

Cameratoezicht
Om de veiligheid en de bezittingen van onze leerlingen te waarborgen zijn er camera’s opgesteld rond de school en in een aantal verblijfs- en doorgangsruimtes van de school. In geval van vermissing of beschadiging van eigendommen kunnen leerlingen de conciërge verzoeken om de opnames te bekijken. Na verloop van tijd worden deze weer gewist.

Gevonden voorwerpen
Na elke grotere vakantie worden de gevonden voorwerpen tentoongesteld in de benedenhal. Leerlingen krijgen dan de gelegenheid om te kijken of bezittingen die verloren zijn zich hieronder bevinden. Voorwerpen die niet zijn afgehaald, worden de dag daarop overgedragen aan het goede doel.