Onderwijs

Op het Comenius College werken we met lessen van 60 minuten waarin ruimte is voor afwisseling van klassikale instructie, zelfstandige verwerking en opdrachten voor zelfstandig of samenwerkend leren. Doordat de leerlingen per dag minder vakken krijgen, nemen de rust en de concentratie toe. De school kent een vaste werkmiddag voor docenten op dinsdag. Op deze dag geldt het 50-minuten rooster.

Rooster en beschikbaarheidregeling
Het schooljaar is op het Comenius College verdeeld in drie tertialen. Elk tertiaal kent een eigen rooster. Omdat het rooster in de loop van het jaar kan wijzigen, verdient het maken van afspraken of het nemen van een bijbaantje de nodige aandacht en zorgvuldigheid. School gaat voor! De individuele lesroosters zijn vanaf het einde van de zomervakantie in te zien op het webportal waarop iedere leerling met behulp van zijn persoonlijke wachtwoord kan inloggen. Ook de dagelijkse rooster- wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Leerlingen dienen dagelijks van 8.30 uur tot 16.35 uur beschikbaar te zijn voor school. Afspraken buiten school mogen alleen gemaakt worden buiten deze tijden om.