Studium Generale 2019

Geplaatst op 14-03-2019

Door mevrouw Van Houten

Direct na de toetsweek was het weer zover: Studium Generale voor 4-&-5 vwo. Een bijzondere dag waarop we altijd veel sprekers van buiten de school uitnodigen om de leerlingen van 4-&-5 vwo voor te bereiden op hun toekomst.

Dit jaar werd de openingslezing gegeven door prof. Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar Pedagogiek aan de UvA, gespecialiseerd in de verschillen tussen onderwijs aan jongens en meisjes. En dat er verschillen zijn, wisten we al maar dat docenten vaak niet door hebben dat ze jongens en meisjes onbewust anders benaderen was een eye-opener. Dit onderzoek sloot naadloos aan bij twee profielwerkstukken uit 6-vwo, Genderneutraal onderwijs door Susana Arias en Anna van Delden. en De prestatieverschillen tussen jongens en meisjes door Mickey Mets en Lotte van den Boom. Met z’n vieren gingen zij in gesprek met Louis Tavecchio over hun profielwerkstuk en daarmee was meteen de brug geslagen naar het volgende programma onderdeel: de pws-speeddate voor 5-vwo.

De leerlingen uit 4-vwo ging ondertussen alvast naar de eerste ronde workshops en zoals ieder jaar waren de verhalen van de ouders en andere betrokkenen bij de school weer een bron van inspiratie. De workshops worden door iedereen anders ervaren en dat is ook de bedoeling. Wederom hulde aan alle ouders en betrokkenen bij de school die hun bijdrage aan het programma hebben geleverd!

Na de workshop hadden we dit jaar in het kader van de Comenius College Tour maar liefst twéé gasten. Jill Schirnhofer, nog maar kort van school maar inmiddels bekend als illustratrice waarbij vooral jonge kinderen haar doelgroep zijn, vertelde haar verhaal. Heel bewust heeft Jill ervoor gekozen om niet te studeren, en ook dan kun je dus succesvol zijn. Ze benadrukte dat je er niet minder hard voor hoeft te werken en bovendien ook als vrouw keuzes moet maken als je een carrière wil. Voor de vwo-ers die bezig zijn met hun studiekeuze een eye-opener: je kan er voor kiezen om nièt te studeren en dan toch succesvol worden door je passie te volgen!

Daarna de grote afsluiter, bijna haaks op het verhaal van Jill: het Solar Team uit Delft. Oud-leerling Daan van dder Tuin is derdejaars werktuigbouwkunde en doet de PR voor het Vattenfall Solarteam en kwam mèt de auto NunaX zijn verhaal doen.

Het was duidelijk: de zaal werd stil, het studentenleven met al zijn leuke aspecten kwam even heel dichtbij. De zaadjes zijn ook dit jaar weer geplant bij onze leerlingen. Pas als ze de school verlaten gaan we zien welke inspiratiebron hen heeft geholpen om hun eigen keuze te maken!

Media
  • Studium 4
  • Studium 3
  • Studium 1
  • Studium 2