Christel Wets: Leren stopt niet met het behalen van een diploma

Geplaatst op 13-02-2019
Mijn vader zat ook in het onderwijs. Ik was nog maar vijf jaar oud en mocht met hem mee
naar school, dan deed ik mee met gym. Dat was op het Roomskatholiek Lyceum in Hilversum, tegenwoordig het Alberdingk Thijm College. Later ben ik daar zelf ook les gaan geven.

Lees meer
Media
  • Verus