Gooise middelbare scholen steunen ’klimaatspijbelaars

Geplaatst op 06-02-2019
Heel blij is rector Johan Veenstra van het Comenius College in Hilversum met de betrokkenheid van ’zijn’ leerlingen bij het klimaat. „Dit is echt hét thema onder jongeren.”

Enkele tientallen bovenbouwleerlingen van de school doen donderdag dan ook mee met de klimaatmars door Den Haag van Youth for Climate.
„Het is voor het eerst in lange tijd dat ik zo’n beweging onder leerlingen zie. Dat ze betrokkenheid tonen, zich bewust zijn van wat de klimaatproblematiek voor hun toekomst betekent en dat ze bereid zijn er iets voor te doen”, zegt Veenstra.
Drie leerlingen uit 5 vwo trokken vorige week bij hem aan de bel. „Ze wilden een oproep doen onder de leerlingen om mee te gaan naar Den Haag. Daar sloten zich een dag later leerlingen uit 4 vwo bij aan. Heel mooi om te zien en we ondersteunen de leerlingen dus graag. Hun betrokkenheid bij dit belangrijke doel past binnen ons onderwijs en binnen wat wij willen bereiken met burgerschap.”

Verslag en foto
Dat betekent niet dat het Comenius College haar leerlingen ’zomaar’ naar Den Haag laat gaan. Alleen leerlingen uit de bovenbouw kunnen verlof krijgen. Zij moeten zich vooraf aanmelden met toestemming van hun ouders.
Veenstra: „Ze gaan op eigen verantwoordelijkheid naar Den Haag en zijn ook zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof. Daarnaast verwachten we een verslag en foto’s van de demonstratie voor de website. Het is niet gewoon een leuk uitstapje.”

Het Willem de Zwijger College in Bussum stelt in een brief aan de leerlingen en ouders het belangrijk te vinden om samen na te denken over een duurzame toekomst. In dat licht mogen leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - meedoen aan de klimaatmars. Het Gemeentelijk Gymnasium vond deelname aan de mars in eerste instantie ’ongeoorloofd verzuim’. De school ziet echter wel dat het klimaat voor jonge mensen ’een oprechte zorg’ is. Ook op aandringen van enkele ouders heeft de school uiteindelijk besloten toestemming te geven aan de bovenbouwleerlingen.

Op het Roland Holst in Hilversum is er flink animo voor de mars. Dinsdagochtend zijn er al veertig aanmeldingen binnen. Heidi Jacobs van het secretariaat verwacht dat dat aantal nog wel gaat stijgen. De school hanteert vrijwel dezelfde regels als het Comenius College. De scholen hebben daarover contact gehad. Het Roland Holst geeft ook onderbouwleerlingen toestemming om deel te nemen aan de mars en iedereen die gaat is verplicht een selfie te maken op het Malieveld.
Ook het Griftland College in Soest heeft proactief regels opgesteld. Een kleine twintig leerlingen hebben zich inmiddels aangemeld. Op het ATC in Hilversum was er vooralsnog weinig animo voor de mars.

Superbelangrijk
Dat ligt anders op SG Huizermaat in Huizen waar tot nu toe 18 leerlingen zich hebben aangemeld. Twee van hen zijn Sieb Brouwer (18) en Magnus König (17). De twee volgen al een tijd de demonstraties in België en vinden het geweldig dat er nu ook in Den Haag zal worden gedemonstreerd. „Er komt echt iets op gang. We hebben zo’n gevoel dat het nog veel groter kan worden. Terecht! Want dit onderwerp, het klimaat, is superbelangrijk. Het gaat uiteindelijk wel om ónze toekomst.”
Ze hebben het idee dat minister Slob hen een beetje bang wilde maken door te zeggen dat de leerplicht voor gaat. „Daardoor hebben we helemaal zin om onze stem eens goed te laten horen.”
Het klimaat is overigens iets waar de twee veel mee bezig zijn, dus door de term ’klimaatspijbelaars’ voelen ze zich absoluut niet aangesproken. „Thuis zijn we druk met afval scheiden. Vooral mijn moeder is pietje-precies. En we eten twee keer in de week vegetarisch. Op school is er ook veel aandacht voor. Vorige week begon een groot project over de circulaire economie.”

Media
  • Youth for Climate