8+ Plan

.... een uitdaging voor de leerling die iets extra's zoekt! Het 8+ plan is bedoeld voor de leerling in groep 8 met een vwo-advies, die toe is aan een nieuwe uitdaging en die ruimte heeft voor werk uit het voortgezet onderwijs, naast het basisschoolwerk. Hij/zij snuffelt op onze school aan het voortgezet onderwijs.

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in het 8+ Plan en een vwo-advies hebben, komen in totaal vier keer op een woensdagmiddag naar het Comenius College voor twee lessen onder leiding van één van onze vakdocenten. De betreffende leerlingen krijgen huiswerk mee. Tijdens de volgende bijeenkomst op het Comenius College wordt het gemaakte huiswerk ingenomen en besproken. De vakdocenten bekijken het werk en geven een (opbouwende) reactie op de resultaten.

Het afgelopen jaar deden de volgende vakken in verschillende combinaties aan dit project mee: klassieke talen (Grieks en Latijn), Spaans, Engels, biologie, tekenen, muziek, geschiedenis, wiskunde en gymnastiek. In principe volg je alle lessen. Eén keer verzuim door andere activiteiten is uiteraard geen probleem.

Het aanbod is geheel vrijblijvend, leerlingen zijn op geen enkele wijze verplicht om straks ook echt voor onze school te kiezen.

Het 8+ Plan 2021 is in de maanden februari en maart (vol=vol). Je volgt steeds twee lessen van 45 minuten, van 14.00 tot 14.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur. Tussen 14.45 en 15.00 uur is een korte pauze. De (voorlopig) geplande data zijn woensdag 10 februari, 17 februari, 3 maart en 10 maart 2021.

Aanmelding voor het 8+ Plan is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier. Je hebt toestemming nodig van je ouders/verzorgers én van je leerkracht uit groep 8 om mee te mogen doen. Zij kunnen hiervoor een handtekening zetten op het formulier. Vervolgens kun je dit ingevulde en ondertekende formulier versturen naar het email adres 8plusplan-groep8@comeniusnet.nl