Loting brugklas

Het Comenius College is een populaire school. Dat heeft ook een keerzijde: vanwege de grote belangstelling was er vorig jaar helaas niet voor alle leerlingen een plekje. In geval van ruimtegebrek zou het ook dit jaar kunnen voorkomen dat er straks voor één of meer afdelingen geloot moet worden. Als dit nodig is, hebben we met alle middelbare scholen de volgende procedure afgesproken:

Je kunt je tot vrijdag 8 maart 2019, 12.00 uur inschrijven. Alle aanmeldingen die vóór dit tijdstip binnen zijn worden in behandeling genomen; de volgorde van aanmelden maakt voor die aanmeldingen niet uit. In de dagen daarop bekijken we de aanmeldingen en stellen wij vast of er voldoende ruimte is om alle leerlingen die zich aangemeld hebben, te plaatsen. Als er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is, wordt er op maandag 11 maart 2019 geloot door de notaris. Uiterlijk dinsdagochtend 12 maart om 10.00 uur worden de ouders/verzorgers van leerlingen die zijn uitgeloot gemaild met de uitslag (LET OP: de correspondentie wordt naar één ouder/verzorger gestuurd). Zij kunnen op dinsdagmorgen 12 maart vanaf 10.00 uur het inschrijfformulier en officiële adviesformulier ophalen en zich vanaf 11.00 uur aanmelden op de school van hun tweede keus. Let op: vanaf dinsdag geldt de volgorde van aanmelding.

Belangrijk: de aanmelding kan alleen in behandeling worden genomen, als het originele adviesformulier van de basisschool en een kopie van het ID binnen is. Dat geldt ook voor de eventuele loting.

Leerlingen van wie een oudere broer of zus op het Comenius College hebben zitten in schooljaar 2018-2019 hebben voorrang bij plaatsing, mits ze zich vóór 8 maart 12.00 uur hebben aangemeld en het duidelijk op het aanmeldingsformulier is aangegeven.

Voor LOOT leerlingen geldt een aparte regeling. Zij dienen wel hun aanmeldformulier vóór 8 maart, 12.00 uur te hebben ingeleverd met een duidelijke vermelding van hun LOOT status en sport (kopie van de sportbond met daarop de verkregen sportstatus (NOC*NSF) is gewenst).

NB:

1. De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de
aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders/verzorgers. Houd er rekening mee dat de post er misschien wat langer over kan doen!

2. De beslissing over de toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de verstrekte informatie juist is. Blijkt achteraf dat verstrekte informatie niet klopt, dan wordt de toelating opnieuw beoordeeld.