Aanmelding brugklas

Leuk dat je je wilt aanmelden voor onze brugklas 2020-2021! Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

Aanmeldingsformulier 2020-2021
Om je aan te melden voor de brugklas kun je het aanmeldingsformulier downloaden (volgt eind december 2019). Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je per post (of je komt het langsbrengen), samen met het originele adviesformulier van de basisschool én een kopie van je paspoort en/of ID-kaart naar het onderstaande adres:

Comenius College
T.a.v. aanmeldingsformulier nieuwe bruggers
Postbus 153
1200 AD Hilversum

Let op: alleen een volledig ingevuld formulier tezamen met de gevraagde documenten wordt in behandeling genomen.

Inschrijfperiode
De periode om je aan te melden loopt tot vrijdag 6 maart 2020, 12.00 uur. Alle complete aanmeldingen die voor 6 maart 2020, 12.00 uur binnen zijn, worden in behandeling genomen. Iedere aanmelding die vóór deze datum en dit uur is binnengekomen, wordt gelijk behandeld. De volgorde van binnenkomst geldt wel voor aanmeldingen die ná dit tijdstip binnenkomen.

Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail. Houd er rekening mee dat de e-mail communicatie tijdens de aanmeldingsperiode naar één willekeurige ouder/verzorger gaat.

Als wij voor een afdeling meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal plaatsen dat wij beschikbaar hebben dan zullen wij gaan loten. Wij laten je dit uiterlijk vóór 10 maart weten.

Broer/zus
Leerlingen van wie er al een oudere broer of zus in schooljaar 2019-2020 op het Comenius College zit hebben voorrang bij plaatsing, mits ze zich vóór vrijdag 6 maart 2020, 12.00 uur hebben aangemeld en het duidelijk op het aanmeldingsformulier is aangegeven.

TopsportTalent
Voor TopsportTalent-leerlingen geldt een aparte regeling. Wel dienen zij hun aanmeldingsformulier vóór vrijdag 6 maart 2020, 12.00 uur, te hebben ingeleverd met een duidelijke vermelding van hun TopsportTalent status en sport.

Advies basisschool
In welke afdeling je geplaatst wordt, is afhankelijk van het verkregen advies van je juf of meester uit groep 8. Wij vinden het belangrijk dat jij volgend jaar op de juiste plek zit. Daarom overleggen we intensief met het basisonderwijs.

Bij wie kom je in de klas?
Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven met wie je in de klas wilt zitten. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Bij de plaatsing letten wij er bovendien op dat je samen met andere kinderen naar school kunt fietsen. Zoals gezegd doen we hiervoor ons best, maar kunnen we geen garantie geven dat het ook daadwerkelijk lukt.

Vóór de zomervakantie
Als je bent toegelaten op het Comenius College krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op woensdag 3 juni 2020. Op de kennismakingsmiddag ontmoet je je mentor en je klasgenoten en krijg je alvast een informatie brochure over hoe je boeken kunt bestellen, een kluisje kunt huren etc. Met deze informatie kun je een goede start maken na de zomervakantie.

Na de zomervakantie
In de laatste week van de zomervakantie sturen we je een e-mail over de introductieweek welke van start gaat op dinsdag 18 augustus 2020.

Heeft het zin om me op twee scholen tegelijk in te schrijven?
Nee, dit is niet toegestaan. De scholen halen eventuele dubbele inschrijvingen vóór de definitieve telling eruit.

NB:
1. De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van het aanmeldingsformulier ligt bij de ouder/verzorger. Houd er rekening mee dat de post er misschien wat langer over kan doen!
2. De beslissing over de toelating geschiedt onder het voorbehoud dat de verstrekte informatie juist is. Blijkt achteraf dat verstrekte informatie niet klopt, dan wordt de toelating opnieuw beoordeeld.


Heb je verder nog vragen? Bel of mail dan gerust met onderstaande sectorleiders, of kom langs op de voorlichtingsavond op dinsdagavond 14 januari 2020 (voor ouders/verzorgers) of op de open dag op zaterdagmorgen 18 januari 2020 (voor leerlingen en ouders/verzorgers).

Mw. T. Nagel, sectorleider vwo 1-3
E-mail: t.nagel@comeniusnet.nl
Mw. G. Otto, sectorleider 1-2 mavo/havo en 3-4 mavo
E-mail: g.otto@comeniusnet.nl
Mw. M. Velt, sectorleider 1-2 havo/vwo
E-mail: m.velt@comeniusnet.nl