Schoolkosten

Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het lesgeld voor het voortgezet onderwijs afgeschaft en krijgen leerlingen de meeste boeken van school.

Ouderbijdrage 2017-2018

Begeleidend schrijven schoolkosten 2017-2018

Schoolkosten overzicht 2017-2018

Kindpakket Hilversum
Dit is een pakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zie onderstaande link voor informatie van de rijksoverheid inzake de ouderbijdrage.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage

http://www.leergeldhw.nl/schoolkosten/#.WFAZZuSQyUk


Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV