Schoolkosten

Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het lesgeld voor het voortgezet onderwijs afgeschaft en krijgen leerlingen de meeste boeken van school.

Een overzicht van de te betalen schoolkosten voor schooljaar 2018-2019 treft u onderstaand aan.

Informatie mbt de schoolkosten schooljaar 2018-2019

Overzicht schoolkosten 2018-2019Kindpakket Hilversum
Dit is een pakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zie onderstaande link voor informatie van de rijksoverheid inzake de ouderbijdrage.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage

http://www.leergeldhw.nl/schoolkosten/#.WFAZZuSQyUk


Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV