Informatie voor Leerkrachten groep 8

Hilfertsheem College Opleidingsmogelijkheden

MAVO/Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg  Kaderberoepsgerichte leerweg   Basisberoepsgericht leerweg LWOO 

Informatie brochure Hilfertsheem College 2017-2018


Leerlingprofiel VMBO

Centrale Toelatingscommissie

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding start op 5 maart 2018 en gebeurt bij de school voor het voortgezet onderwijs. In verband met de planning van het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat de leerling uiterlijk op de sluitingsdatum van 9 maart 2018 tot 12.00 uur is aangemeld.

Leerlingen kunnen zich in het Gooi aanmelden bij één VO-school. Ouders zijn bij de aanmelding verplicht om gebruik te maken van het originele schooladviesformulier van de PO-school.

Informatie CTC inzake aanmelding en plaatsing

Toelating

Scholen voor voortgezet onderwijs baseren de toelating van leerlingen op het schooladvies van de basisschool. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eind(cito)toets.

Het schooladvies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan. Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:
aanleg en talenten van een leerling
leerprestaties
de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode
concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling

De Wet Passend Onderwijs (zie hieronder) regelt de toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Is een leerling op grond van het basisschooladvies op een school in het voortgezet onderwijs toelaatbaar en is er geen sprake van ruimtegebrek, dan wordt de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte in principe toegelaten. Ouders dienen dan voldoende informatie te hebben verstrekt en de extra ondersteuning moet binnen het ondersteuningsprofiel [zie Begeleiding/zorg - Passend Onderwijs] passen. Indien de toelating van deze leerling wordt geweigerd, dan dient de school een andere school of instelling (voor voortgezet en/of speciaal onderwijs) te vinden die bereid is de leerling toe te laten.

Plaatsing HC

Bij meer aanmeldingen dan de school kan plaatsen, kan worden geselecteerd op de volgende criteria:
  • voorrang indien broer/zus op school
  • evenwichtige verdeling van de leerlingen over verschillende afdelingen
  • volgorde van aanmelden (na het sluiten van de aanmeldperiode)


Richtlijnen basisschooladvies

Passend Onderwijs

Informatie Passend Onderwijs

De Gooise Gids

De Gooise Gids


Overgang PO-VO

Nieuwe Regelgeving Overgang PO-VO

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Slob - Teamleider Onderbouw
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV