Het Logboekje
Leerlingen uit leerjaar 1 krijgen bij de start van het schooljaar een schoolagenda uitgereikt; leerlingen van leerjar 2, 3 en 4 een Logboek.

Het Logboekje/schoolagenda is een mogelijk communicatiemiddel tussen de ouder(s) en/of verzorger(s) en medewerkers van het Hilfertsheem College. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen gebruik maken van de bladzijde "contact ouders/school", voor het noteren van korte opmerkingen bedoeld voor een van de medewerkers van de school. Als de leerling tijdens de lessen bijvoorbeeld naar de dokter moet of ziek is geweest, moeten ouder(s)/verzorger(s) dat opschrijven en ondertekenen op de bladzijde "mededeling over afwezigheid door ouder(s)/verzorger(s)". Deze opmerking moet de leerling wel even aan de conciërge laten zien, zodat deze gegevens opgenomen kunnen worden in de absentieadministratie.Als een leerling te laat komt of er wordt uitgestuurd, wordt dit door de conciërge in het Logboekje/schoolagenda genoteerd en dient de leerling dit te laten ondertekenen door de ouder(s)/verzorger(s).Het kan voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een docent, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opmerking in dit boekje. Ook kan het zijn dat een opmerking vragen oproept. In dat geval adviseren wij om dit telefonisch met de betreffende docent te bespreken en geen gebruik te maken van het Logboekje. In alle gevallen blijft gelden dat ouder(s)/verzorger(s) kunnen bellen en een afspraak kunnen maken, als zij dat prettiger vinden. Er gelden ook nog een paar regels t.a.v. het Logboekje/schoolagenda.

Logboekregels

De leerling dient het Logboekje/schoolagenda altijd in zijn/haar tas te hebben; als de leerling het Logboekje/schoolagenda niet bij zich heeft, moet er een vervangende kaart bij de conciërge worden gehaald. De leerling moet zich echter dan wel de volgende ochtend vroeger melden en het Logboekje en de vervangende kaart tonen.
  • Is de leerling ziek geweest of moest hij/zij onder schooltijd ergens naar toe, dient de leerling dit te laten zien aan de conciërge.
  • Kliederen in het Logboek mag niet.
  • Handtekeningen vervalsen staan wij niet toe; dit kan fors bestraft worden.
  • Is de leerling het Logboekje verloren, dan dient er een nieuwe gekocht te worden (€ 4,50).

Aan de ouder(s)/verzorger(s) vragen wij op een spreekavond het Logboekje mee te nemen.

.
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV