Gouden Schaal


Het Hilfertsheem College heeft een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Ook in 2014, 2015, 2016 en 2017 ontvingen wij de schaal maar nu dus  (weer) een gouden. Met deze  Schaal kan Hilfertsheem College laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend.  De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

Daarmee komt Hilfertsheem College tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende wiskundetoets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Hilfertsheem College heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd. De Gezonde Schoolkantine De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen kunnen hun aanbod voorleggen aan de Schoolkantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder kunnen maken. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine
Gezonde School

Visie en beleid voor voeding op Hilfertsheem College

Onze school is een omgeving waar gezond eten gewoon moet zijn en makkelijk verkrijgbaar is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen ervoor om producten aan te bieden die voldoen aan de voorkeur/middenweg criteria, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen.

Onder jongeren van 12-16 jaar heeft bijna 14% overgewicht, bij jongeren in de leeftijd van 16-20 ligt dit percentage op 15%. Rond 3-4% van de jongeren heeft ondergewicht.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine voldoet aan het voorkeur criteria. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.


Educatie
 • In leerjaar 1 wordt er tijdens de instructiemomenten van de kooklessen (basis om de week; KGT één keer in de drie weken) veel aandacht geschonken aan gezonde voeding. 
 • Wij besteden in leerjaar 2 aandacht aan gezonde voeding onder andere tijdens de instructie van de kooklessen (basis om de week; KGT één keer in de drie weken) en we werken uit de methode Biologie en Verzorging voor jou! Dit vindt plaats tijdens de lessen Mens en Gezondheid
 • In de bovenbouw wordt bij de sector Zorg en welzijn bij alle werkvelden aandacht besteed aan voeding.
 • In de mentorles van leerjaar 3 en 4 wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Breingeheimen. In leerjaar 3 behandelen we thema 7 Les 3 Fitte hersenen, leren we beter (uit studievaardigheden 2) en in klas 4 Thema 7 les 1 Tips voor een helder hoofd (101 Geheimen om te slagen voor je examen).

Omgeving
 • In onze schoolkantine wordt minimaal 90% basisproducten (brood, fruit, groenten, zuivel) en maximaal 10% niet basisproducten aangeboden. De producten die wij aanbieden voldoen aan de voorkeur criteria. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: volkoren/bruin brood, rauwkost voor op de broodjes, halvarine, mager belegd met bijv. kipfilet, ei, 30+ kaas, soep, water, andere dranken met minder dan 30 kcal per 100 ml, Spa&Fruit. Wij zijn in het bezit van het Gezonde Schoolkantine Award (wordt uitgegeven door het voedingscentrum).  
 • Wij hebben geen frituur. 
 • Wij verkopen geen energiedrankjes en chips.
 • Ook is het niet toegestaan om dit te nuttigen binnen de school of op het schoolplein. 
 • Met de kantinebeheerster is er afgesproken dat zij ieder jaar het aanbod checkt via de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan voorkeur criteria. 
 • In onze kantine wordt gewerkt met de HACCP regelgeving*.
 • Onze leerlingen en het personeel kunnen eenvoudig zelf watertappen bij een watertappunt in de kantine. 
 • Dagelijks staat erop de balie van de kantine grote tanks gevuld met water met een toevoeging van bijvoorbeeld citroen, aardbei of munt. 
 • Wij houden ouders/verzorgers op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website, informatiegids en informatieavonden van onze school.
Signalering
 • Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen en maakt hiervoor gebruik van de Jeugdgezondheidszorg (leerlingen leerjaar 2) onderzoek door schoolarts en het verzuimproject) en het en het EMOVO onderzoek.
 • Wij hebben als school een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Hiervoor hebben wij een leerlingbespreking en een zorgteam 

Duurzaamheid
 • Er zijn maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan.
 • Materialen worden gerecycled als het mogelijk is. 
 • Er wordt zoveel mogelijk milieuvriendelijk materiaal gebruikt.
 • Er wordt zuinig omgegaan met energie. 

* HACCP hygiënecodes voor levensmiddelen 
** Zorgteam een team waarin de volgende interne disciplines zijn vertegenwoordigd: de zorg-coördinator, een leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon, maatschappelijk werker en verantwoordelijke teamleider. 

Hilversum, 31 augustus 2015


Hilfertsheem-Beatrix  is gezond!
Onze school heeft vandaag het landelijke vignet Gezonde School ontvangen!

Wethouder Eric van der Want reikte tijdens een feestelijke bijeenkomst ‘Het vignet Gezonde School’’ uit aan een leerling van de eerste klas en de directeur van de school, Hanneke Strankinga. Na afloop kregen alle leerlingen een fruitsnack en een flesje water. De fruitsnack was gemaakt door onze derdeklassers.

Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Voeding. Wij willen een school zijn waar gezond eten gewoon moet zijn. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. Gezond leven betekent ook dat je goed in je vel zit en goede schoolprestaties kan leveren. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

 1. Onze schoolkantine biedt onze leerlingen voor 75% aan gezonde producten (brood, zuivel, fruit en groenten) en heeft al twee jaar de Gezonde Schoolkantine-award behaald. In de nieuwe school willen we dit percentage verbeteren;
 2. Energiedrankjes en grote zakken chips zijn verboden;
 3. Wij hebben geen frituur;
 4. De leerlingen kunnen elke dag water tappen bij onze watertappunten;
 5. In de lessen wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding en gezonde leefstijl.
Daarnaast zijn wij een alcoholvrije school en zijn onze schoolpleinen rookvrij.
Wij willen alle themacertificaten Gezonde School behalen. Er is dus nog voldoende uitdaging.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties.
Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Rookvrij
Hilversum, augustus 2015

In overleg met de Projectgroep Gezonde School en de Schoolraad is besloten om onze schoolpleinen rookvrij te laten zijn met ingang van het schooljaar 2015-2016.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar.
Wij hebben leerlingen in de leeftijd van 12-16 jaar en vinden het dan ook niet logisch als we hen toestaan om op het schoolplein te roken. Leerlingen zullen hierover verder geïnformeerd worden door de mentor.

Shisha-pen een nieuwe trend op het schoolplein 
Energy Drinks
januari 2015


Energy Drinks en grote zakken chips.

M.i.v. 1 februari 2015 zijn Energy Drinks en grote zakken chips verboden.
Als een leerling met Energy Drink of een grote zak chips wordt gezien, wordt dit ingenomen en de leerling kan aan het einde van de dag de ingenomen spullen weer ophalen.
In de school hangen posters om dit kenbaar te maken voor leerlingen.
In de kantine en automaat zijn diverse alternatieven verkrijgbaar.

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV