Overige contact informatie

Stichting CVO 't Gooi

Dhr. N. van Beurden
Algemeen directeur

Postbus 153
1200 AD Hilversum
Website: www.cvogooi.nl

ServiceBureau

Dhr. M. Matton
Directeur administratie

Postbus 153
1200 AD Hilversum
Tel. 035 621 65 17

Interne contactpersoon

Mevr. J. Zijlstra

p.a. Hilfertsheem College
Postbus 268
1200 AG Hilversum
Tel. 0348 48 35 80 (privé)
E-mail: j.zijlstra@hilfertsheem.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mevrouw mr. C.A. Winnubst
Tel. 06 2313 95 30
E-mail: info@carolijnwinnubst.nl
www.carolijnwinnubst.nl


dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
Tel. 06 5396 15 20
E-mail: kerremans@upcmail.nl

Vertrouwensinspecteur - Meldpunt

Tel. 0900 11 31 11

Externe klachtencommissie

Landelijke Klachtencommissie voor christelijk onderwijs
Mevr. Mr. A.C. Melis-Gröllers
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Tel. 070 386 16 97
Fax 070 348 12 30 
E-mail: info@klachtencommissie.org

GGD Gooi en Vechtstreek
(schoolarts)

Mevr. M. Habibuw
Jeugd gezondheidszorg

Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ  Bussum
Tel. 035 692 63 50

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
info@jggv.nl
www.jggv.nl

Regionaal Bureau Leerlingzaken

dhr. Marcel Olivier
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 222 
1400 AE Bussum
Tel. 035 692 66 20
Fax 035 692 66 29
E-mail: centraal@rblgv.nl
Website: www.rblgooi.nl


Versa Brugtraject

Larenseweg 30
1200CN Hilversum
Tel. 035 623 11 00

5010

Voor alle vragen van ouders over onderwijs
Tel. 0800 5010
E-mail: info@50tien.nl
Website: www.50tien.nl
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV