Medewerkers

A - BCDEFGHI JKLM - N

OPQ - RSTUVW - XYZ


A   
Mevr. J. van den Akker
j.vandenakker@hilfertsheem.nl

Mens & Techniek
B
Dhr. S. Barrink
s.barrink@hilflertsheem.nl

Roostermaker
Dhr. R.H. Bel
r.bel@hilfertsheem.nl

KEI-vak Dans en Bewegen
Dhr. J. Benthem
j.vanbenthem@hilfertsheem.nl

Bewegingsonderwijs
Mevr. M.C. Beusker
m.beusker@hilfertsheem.nl

Mentor 4B3
Biologie
Dhr. P. Bischoff
p.bischoff@hilfertsheem.nl

Kunstvakken 

Mevr. R. Bond
r.bond@hilfertsheem.nl

Maatschappijkunde

Mevr. J. van den Boom
j.vandenboom@hilfertsheem.nl

Nederlands
Leerlingbegeleider
Dhr. T. van den Boomen
t.vandenboomen@hilfertsheem.nl

KEI-vak Beeld & Geluid
Mevr. M. Bos
m.bos@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistente
Praktische Profielorientatie
Mevr. E.C.M. ten Broeke
e.tenbroeke@hilfertsheem.nl

Medewerker secretariaat 
Dhr. B. Broekhuis
b.broekhuis@hilfertsheem.nl
Mentor 1K
Bewegingsonderwijs
Topsport (LOOT) coördinator HC
Dhr. R.N. Brouwer
r.brouwer@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistent

C  
Mevr. K.E.H. Caverlé
k.caverle@hilfertsheem.nl

Onderwijsassistente
Praktische Profieloriëntatie
Dhr. P. Cruz
p.cruz@hilfertsheem.nl

Engels
D  
Mevr. G. Derks
g.derks@hilfertsheem.nl

Mens & Gezondheid
Dienstverlening en Producten
Dhr. J.H. ten Donkelaar
h.tendonkelaar@hilfertsheem.nl

Mentor 1W 
Beeldende vorming
E  
Mevr. I.A. Ebbeling
i.ebbeling@hilfertsheem.nl

Conciërge
Mevr. D. van Ee
d.vanee@hilfertsheem.nl

Mentor 3B1
Engels
Mevr. H.M. Elzinga
h.elzinga@hilfertsheem.nl
Mentor 2A
Bewegingsonderwijs
Mens & Maatschappij
Dhr. M. van Essen
m.vanessen@hilfertsheem.nl
stagiair wi
Dhr. M.M. Essid
m.essid@hilfertsheem.nl
Conciërge
F  
G  
Dhr. A. van der Geer
a.vandergeer@hilfertsheem.nl
Onderwijsassistent
Dhr. J.C. van Giessen
h.vangiessen@hilfertsheem.nl

Mentor 1B
Wiskunde/Rekenen
Mevr. E. de Gooijer
e.degooijer@hilfertsheem.nl

Mentor 4B2
Wiskunde/Rekenen
Mevr. B.C.A.M. Goossen
b.goossen@hilfertsheem.nl

Remedial teacher
Dhr. M. de Groot
m.degroot@hilfertsheem.nl

Teamleider leerjaar 3 + 4
Biologie
H  
Dhr. R. Hengeveld
r.hengeveld@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl

Mentor 4LWT
Schoolmaatschappelijk werker
Time Out
Dhr. P. Hollevoet
p.hollevoet@hilfertsheem.nl

Mentor 2B
Nederlands
Mevr. N. Hoogstraten
n.hoogstraten@hilfertsheem.nl

Medewerker Magister
Dhr. B. Huisman
b.huisman@hilfertsheem.nl

Conciërge
 I - J  
Mevr. I. El Jilali
i.jilali@hilfertsheem.nl

Stagiaire
Dhr. S.A. Jippes
s.jippes@hilfertsheem.nl
Systeembeheerder
Beheerder AV-hulpmiddelen
Digitaal ondersteunend onderwijs
K
Mevr. A.H. Kaper
a.kaper@hilfertsheem.nl

Nederlands
Mevr. P. Keijer-Rácz
p.keijer@hilfertsheem.nl

Mentor 3K1 en 3GT
Engels
Mevr. J.L. Kers
j.kers@hilfertsheem.nl
Mentor 1P
Mens & Gezondheid
KEI-vak Catering & Koken
Praktische Profieloriëntatie
Mevr. H.W. Ketelaar
l.ketelaar@hilfertsheem.nl
Mentor 3K3
Handel & Administratie
Economie & Ondernemen
Praktische Profielorientatie
Dhr. F.H.M. Klein Tank
f.kleintank@hilfertsheem.nl

Economie & Ondernemen
Dhr. J.A. van 't Klooster
j.vantklooster@hilfertsheem.nl
Mentor  3K2
Bewegingsonderwijs
KEI-vak Sport & Spel
Dhr. T. Kruijsbergen
t.kruijsbergen@hilfertsheem.nl

Stagiair Bewegingsonderwijs

L  
Mevr. J.F. Leo
j.leo@hilfertsheem.nl

Engels
Mevr. M.O. van Luijn
m.vanluijn@hilfertsheem.nl
Mentor 3B3
Leerlingbegeleider
Verzorging
Zorg & Welzijn
Praktische Profielorientatie
M  
Mevr. D. May
d.may@hilfertsheem.nl

Huiskamer
Mevr. M.T. Meereboer
m.meereboer@hilfertsheem.nl

Adjunct-directeur
Mevr. H. Meester
h.meester@hilfertsheem.nl

Orthopedagoog
Interne zorgcoördinator
Dhr. A. Meyer
a.meyer@hilfertsheem.nl

Stagiair Mens &  Gezondheid

Mevr. J. Merkenij
j.merkenij@hilfertsheem.nl

Medewerkster secretariaat
Mevr. E. El Miles
e.elmiles@hilfertsheem.nl

Mentor 2Q
Engels
Dhr. S.Y. Mottes
s.mottes@hilfertsheem.nl

Mentor 1Q
Wiskunde
N
Mevr. Y. Nickolson-Denekamp
y.nickolson@hilfertsheem.nl

Nederlands

O - P - Q  
Mevr. N.C. Oggel
n.oggel@hilfertsheem.nl
Mentor 4K1 en 4GT
Leerjaarcoördinator leerjaar 4
Maatschappijleer 1+2
Mevr. D. den Ouden
d.denouden@hilfertsheem.nl

Wiskunde
Mevr. T. Oudijk
t.oudijk@hilfertsheem.nl

Mentor 4K2
Nederlands
Dhr. H. Out
h.out@hilfertsheem.nl

Conciërge
Dhr. E.A. Peerdeman
e.peerdeman@hilfertsheem.nl

Mentor 2S
Wiskunde
Mevr. S.D. van der Eijden-van de Pol
s.vandepol@hilfertsheem.nl

Kantinebeheerder
R  
Mevr. A. Rijst
a.rijst@hilfertsheem.nl

Mens & Maatschappij
Dhr. E.J.J. Ronteltap
e.ronteltap@hilfertsheem.nl

Techniek Breed
Produceren Installeren en Energie
Praktische Profieloriëntatie 
Mevr. M. van Rooijen
m.vanrooijen@hilfertsheem.nl
Mentor 2P
KEI-vak Kunst & Cultuur
Beeldende vorming
Multimediaal Product
Mevr. A.P.  van Rossum-Winkel
e.vanrossum@hilfertsheem.nl

Vrijwilliger kantine
Dhr. M.H. Rozenbeek
m.rozenbeek@hilfertsheem.nl
stagiair wi
Dhr. J. Rutgers
j.rutgers@hilfertsheem.nl

Mens & Gezondheid
Biologie
S  
Mevr. T. van Schaik
t.vanschaik@hilfertsheem.nl

Medewerkster secretariaat
Leerlingenadministratie
Mevr. T. Schouten
t.schouten@hilferstheem.nl

Conciërge
Dhr. J. Slob
j.slob@hilfertsheem.nl

Teamleider leerjaar 1+2
Mevr. A. van Soest
a.vansoest@hilfertsheem.nl

KEI-vak Theater & Musical

Dhr. M.D. Stam
m.stam@hilfertsheem.nl

Mentor 3B2
Docent Nask
Dhr. S. Steenman-Loghtenberg
s.steenman@cvogooi.nl

Directeur
Mevr. M.J.G. Steentjes
m.steentjes@hilfertsheem.nl

Wiskunde/Rekenen
Mevr. S.A.M. Strik
s.strik@hilfertsheem.nl

Wiskunde/Rekenen
T  
U  
Mevr. I. Ursem
i.ursem@hilfertsheem.nl
timeout@hilfertsheem.nl

Beeldende Vorming
Kunst & Cultuur
Time Out
V  
Dhr. O. Vallinga
o.vallinga@hilfertsheem.nl

Mentor 2R
Mens & Maatschappij
Mevr. J.M. Veerman-Boomsma
j.veerman@hilfertsheem.nl
Mentor 1A
Leerjaarcoördinator leerjaar 2

Mens & Maatschappij
Dhr. D. Verdam
d.verdam@hilfertsheem.nl
Mentor 4B1
Bewegingsonderwijs
KEI-vak Sport & Spel
Dhr. B. Verduijn
b.verduijn@hilfertsheem.nl
Leerjaarcoördinator leerjaar 3
Mens & Techniek
Bouwen, Wonen en Interieur
Intersectoraal Techniek en Dienstverlening
Praktische Profieloriëntatie
Mevr. P.F.M. Voorn
p.voorn@hilfertsheem.nl

Vrijwilliger kantine

Dhr. V.P. de Vries
v.devries@hilfertsheem.nl

Vrijwilliger ICT
W  
Mevr. A. van de Weem
a.vandeweem@hilfertsheem.nl

Wiskunde/Rekenen
Mevr. M. Werkhoven
m.hubertus@hilfertsheem.nl

Mentor 2K
Duits
Mevr. M.L. Wets
m.wets@hilfertsheem.nl
Decaan
Verzorging
Zorg & Welzijn
Mevr. M. Wiegmans
m.wiegmans@hilfertsheem.nl

Nederlands

Mevr. J. Wirht
j.wirht@hilfertsheem.nl

Economie
Praktische Profieloriëntatie
Mevr. A. Woodroffe
a.woodroffe@hilfertsheem.nl

Engels
 X - Y - Z  
Mevr. N. Yigitsoy-Akyol
n.yigitsoy@hilfertsheem.nl

Vrijwilliger Mens & Gezondheid
Dhr. K.R. Yilmaz
k.yilmaz@hilfertsheem.nl

Stagiair onderwijsassistent
Mevr. E. Zegers
e.zegers@hilfertsheem.nl 

Nederlands
Dhr. J.P. Zeggelaar
j.zeggelaar@hilfertsheem.nl

Mens & Techniek 
Mevr. J. Zijlstra
j.zijlstra@hilfertsheem.nl

Leerlingbegeleider
Interne vertrouwenspersoon
Dhr. A. Zwart
a.zwart@hilfertsheem.nl

Nask 
Mens & Techniek

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV