Aanmelden

Aanmelding en Toelating

09.03.2018: De inschrijvingstermijn voor nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 in schooljaar 2018-2019 is vanmiddag om 12.00 uur gesloten. Het aantal aangemelde leerlingen komt precies overeen met de plaatsen die wij beschikbaar hebben. Een loting is dus gelukkig niet nodig.



De periode om je aan te melden start op maandag 5 maart 2018 en eindigt op vrijdag 9 maart 2018 om 12.00 uur.
Alle complete* aanmeldingen die op 9 maart voor 12.00 uur binnen zijn, worden in behandeling genomen.
De volgorde van binnenkomst maakt tot die tijd niet uit.
Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een bevestiging van ontvangst.


*) Het volledig ingevulde en ondertekende (door ouder/verzorger) aanmeldingsformulier, het schooladviesformulier van de basisschool en een kopie van ID/paspoort (incl. BSN).



Wordt er geloot?

Iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt via de mail een bevestiging van ontvangst.
Op vrijdagmiddag 9 maart om 12.00 uur beginnen wij te tellen. Als we voor bepaalde leerwegen meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal beschikbare plaatsen, gaan we loten.
Een eventuele loting vindt plaats op maandag 12 maart 2018 en wordt verricht door een notaris. Op 12 maart informeren wij je per mail of je wel of niet bent ingeloot op het Hilfertsheem College.
Word je uitgeloot, dan kun je op 13 maart 2017 vanaf 08.00 uur jouw aanmeldingsformulier (inclusief het originele schooladviesformulier en overige documenten) ophalen om in te leveren op school van je tweede keuze.
Let op! op de school van je tweede keuze geldt vervolgens wel de volgorde van binnenkomst.

LOOT-leerlingen en leerlingen van wie al een oudere broer of zus is ingeschreven op het Hilfertsheem College hebben voorrang bij plaatsing, mits zij voor 9 maart 12.00 uur zijn aangemeld.

Plaatsing

Wij vinden het belangrijk dat jij volgend jaar op de juiste plek zit. Daarom overleggen we intensief met de basisschool. Bij de plaatsing houden we ons aan de afspraken die we met de andere scholen in regio hebben gemaakt.

Bij wie kom je in de klas?

Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven met wie je in de klas wilt zitten. Daar proberen we zo veel mogelijk rekening mee te houden. Bij de plaatsing letten wij er bovendien op dat je samen met andere kinderen naar school kunt fietsen.

Voor de zomervakantie

Als je bent toegelaten op het Hilfertsheem College, krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. Deze vindt plaats op woensdag 6 juni 2018. Op de kennismakingsmiddag ontmoet je je mentor en je klasgenoten en krijg je de schoolgids. Daar staat alles in wat jij en je ouders moeten weten over de school. Verder maken we vast een klassenfoto en krijg je informatie over het boekenpakket dat je via de school ontvangt.

Na de zomervakantie

In de laatste week van de zomervakantie sturen we je een brief over de introductieweek, die start op dinsdag 4 september 2018. Je hebt dan nog geen les, maar gaat alvast de school verkennen: met wei zit je in de klas, wie zijn je docenten, waar zijn de lokalen, hoe zit je rooster in elkaar, enzovoort. Je maakt ook kennis met de buddy's.

Heeft het zin om me op twee scholen in te schrijven?

Nee, dat is niet toegestaan.

NB.
De verantwoordelijkheid voor het op tijd binnenkomen van de aanmeldingsformulieren ligt bij de ouders.

Houd er rekening mee dat de post er soms langer over kan doen.

De beslissing over toelating geschiedt onder voorbehoud dat de verstrekte informatie juist is. Blijkt achteraf dat de verstrekte informatie niet klopt, dan wordt de toelating opnieuw beoordeeld.



Tussentijdse aanmelding

Voor instroom kunt u contact opnemen met desbetreffende teamleider.
Leerjaar 1 en 2 - dhr. J. Slob
Leerjaar 3 en 4 - dhr. M. de Groot

Extra informatie
Zit je in groep 8 of heeft u een kind dat binnenkort naar de brugklas gaat? Op deze site staat een volledig overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi. www.gooisegids.nl

Qinas

Aanmeldingsprocedure Centrale Toelatingscommissie

Handwijzer lwoo/pro 
Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier openen, uitprinten en vervolgens volledig ingevuld, getekend en voorzien van de benodigde documenten (kopie van ID-kaart/paspoort) opsturen of mailen naar:


Hilfertsheem College
T.a.v. de leerlingenadministratie 
Postbus 268
1200 AG  Hilversum

E-mail: info@hilfertsheem.nl

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018-2019
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2018-2019
[pdf]

Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2017-2018
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 1 2017-2018
[pdf]


Aanmeldingsformulier leerjaar 2, 3 en 4
[digitaal invullen]
Aanmeldingsformulier leerjaar 2, 3 en 4
[pdf]
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV