Hilfertsheem College: onderwijs waarmee je verder komt

Hilfertsheem College is een kleinschalige school, waar leerlingen én medewerkers zich thuis voelen. Iedereen op onze school kent elkaar. Op het Hilfertsheem kun je jezelf zijn. We kennen en respecteren de verschillen tussen mensen. Dat vragen we ook van jou. Daardoor is het makkelijk en fijn samenwerken. We leren hierdoor van elkaar. Dat is belangrijk, want samen kom je verder dan alleen. Soms heb je een zetje nodig, of juist een helpende hand. Onze docenten ondersteunen en motiveren je om het beste uit jezelf te halen. We verwachten daarbij wel dat jij ook je best doet. Zo ontdekken en ontwikkelen we jouw kwaliteiten optimaal. Het resultaat is dat onze school jou méér oplevert dan een diploma; we willen dat je bij ons echt tot groei komt! 


Aandacht voor jou

Op Hilfertsheem College ben je écht welkom. Je zoeken naar jouw kansen en mogelijkheden en gaan daarmee aan de slag. We hebben op school duidelijke regels en afspraken, die voor iedereen gelden. Daardoor weet je waar je aan toe bent en vind je in ons nieuwe schoolgebouw snel je weg. Goede begeleiding en betrokkenheid vinden we belangrijk. De klassen zijn klein, waardoor je de aandacht krijgt die nodig is om stappen te zetten. Docenten en medewerkers staan voor je klaar. Met hen hebben jij en je ouders veel contact. Jouw mentor speelt een heel belangrijke rol. Die leert jou écht goed kennen, maakt tijd voor je, motiveert je waar mogelijk en stuurt bij waar nodig.

Onderwijs dat bij je past

Op Hilfertsheem College volg je in een veilige, inspirerende en fijne omgeving onderwijs dat bij je past. Leerlingen met een mavo- of vmbo-advies, met of zonder leerwegondersteuning, kunnen bij ons terecht. We leggen een goede basis voor jouw toekomst met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg (mavo). Daarnaast kun je ook nog extra vakken kiezen. In het eerste jaar zoeken we naar een combinatie van de vakken die jou aanspreken. Na het tweede leerjaar volgt een advies over het vervolg. Samen met jou en jouw ouders kiezen we welke leerweg en welk diploma het beste bij je past. In de bovenbouw kies je uit verschillende profielen. Zo volg jij de vakken die je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je in de toekomst mee aan de slag wil gaan.

Meer dan leren alleen

Je zit natuurlijk op school om te leren. Dat is belangrijk, maar er is bij ons ook veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert in leuke, uitdagende projecten om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Ook mediawijsheid vinden we belangrijk. Door jouw laptop of tablet goed te gebruiken, leer je namelijk nét dat beetje meer. Leren op het Hilfertsheem doe je in de klas, maar ook daarbuiten. Dat noemen we ‘Levensecht Leren’. Er zijn binnen en buiten de school verschillende projecten. Je komt in contact met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. Ook maak je kennis met onder meer techniek, verzorging, andere culturen en eigen ondernemerschap. 
We zijn trots op onze leerlingen en op wat zij bereiken. Door jou gerichte aandacht te geven en kansen te bieden, haal jij het beste uit jezelf. Als leerling én als persoon. Op het moment dat jij het Hilfertsheem College met een diploma op zak verlaat, ben je daardoor helemaal klaar voor de volgende stap. Daarom zeggen we: ‘Hilfertsheem College biedt onderwijs waarmee je verder komt!’
Uitgangspunten en visie

Missie

Het Hilfertsheem College is een kleinschalige school voor beroepsgericht vmbo en mavo, met de mogelijkheid tot leerwegondersteunend onder­wijs. Onze school biedt leerlingen een veilige en vertrouwde leeromge­ving, waarin zij zich gekend en prettig voelen. Leerlingen zijn thuis en trots op de school. Het Hilfertsheem College leidt leerlingen op en vormt hen tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers, die goed kunnen func­tio­neren in de moderne maatschappij en daar een waardevolle bij­drage aan leveren. Een leerling die de school met een diploma verlaat, is hele­maal klaar voor de volgende stap: Het Hilfertsheem College biedt onder­wijs mét perspectief. Dit hebben wij kernachtig samengevat in onze slogan: Kom verder!

Visie

Het Hilfertsheem College is een school met een open christelijke iden­ti­teit die midden in de samenleving staat en die haar leerlingen de kan­sen biedt die zij verdienen. Onze betrokken medewerkers kennen de kwaliteiten van leerlingen en stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen. Daartoe wordt uitdagend en zinvol onderwijs aangeboden, inspe­lend op de verschillen tussen leerlingen wat betreft niveau, tempo, ta­lent en leerstijl. Iedere individuele leerling krijgt de persoonlijke aan­dacht en ondersteuning die nodig is om zijn of haar talenten naar boven te halen. Zo ontdekken leerlingen zélf waar zij goed in zijn en wat er no­dig is om hun talent te ontwikkelen. De school staat in verbinding met de buitenwereld. We werken en leren in verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. Door het mbo, maatschappelijke instel­lin­gen en het bedrijfsleven naar binnen te halen, krijgen leerlingen zicht op hun toekomst.   Op onze school mag iedereen zichzelf zijn, maar er gelden wel duide­lijke regels en afspraken. De belangrijkste afspraak is dat iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten. Medewerkers en leerlingen op het Hilfertsheem College houden rekening met elkaar en accepteren elkaars verschillen. We zijn duidelijk in onze verwachtingen. Daarbij denken we in kansen, niet in onmogelijkheden. Leerlingen krijgen zo de ruimte om initiatief te nemen en te groeien. Creativiteit wordt gestimuleerd. Do­cen­ten zijn toegankelijk, enthousiast en bereid leerlingen op weg te hel­pen. Daar staat tegenover dat er van leerlingen ook iets wordt ver­wacht. Er wordt geen genoegen genomen met een resultaat als er méér mogelijk is. Zo brengt Hilfertsheem College elke leerling daadwerkelijk naar het niveau dat maximaal haalbaar is. Met als resultaat een diplo­ma waar een leerling trots op kan zijn en waarmee hij of zij verder kan.  

Uitgangspunten van het leren

  • Leren is presteren en trots mogen zijn op je prestaties.
  • We coachen onze leerlingen vanuit hun kracht. Talenten ont­dek­­­ken, er­kennen en ont­wikkelen. Uitblinken mag!
  • Persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen.
  • Ons onderwijs speelt in op de verschillen tussen leerlingen wat be­­treft tempo, niveau en leerstijl. ·                Leerlingen leren en ontwikkelen zich op HC op verschillende ma­nieren; leren vanuit de theorie, leren door te doen en leren vanuit levensechte situaties binnen en buiten de school. Leren door instructie, interactie, samenwerking en zelfstan­dig wer­ken.
  • Leerlingen leren bij ons zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het leren, het gedrag, de ander en de omgeving. Dat gaat niet van­zelf. We wil­len onze leerlingen leren hun eigen ont­­wikkeling te moni­toren.
  • In ons lesgeven gebruiken we als pedagogisch principe Coachen op kracht en als didactische principes hanteren we het ADI model, de vijf rollen van een leraar en het 4-taktmodel:    
Wij geven oprechte aandacht. Wij bieden elke leerling een luisterend oor en doen moeite om hem of haar op weg te helpen.   Wij zijn duidelijk. We spreken vooraf verwachtingen uit, maken concrete afspraken en om­armen open feedback.
Op school is er ruimte om jezelf te zijn. We staan open voor elkaars verschillen. Fouten maken mag: als je er maar van leert.   We bieden uitdagend onderwijs. Elke leerling brengen we een stapje verder door te activeren, stimuleren en differentieren.
 
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV