Vmbo

Wat is vmbo?

Het vmbo is een opleiding die bestemd is voor leerlingen die aansluitend verder gaan leren in het middelbaar beroepsonderwijs of een combinatie van werken en leren nastreven. Vijftig procent van de Nederlandse scholieren gaat naar het vmbo. Het mooie van dit soort onderwijs is dat de leerlingen er heel veel keuzes hebben: er zijn vier verschillende niveaus van heel praktisch (basisberoepsgerichte leerweg) tot puur theoretisch (theoretische leerweg/mavo) en er zijn heel veel verschillende afstudeermogelijkheden. Voor elke vmbo-leerling is er daardoor een passende schoolloopbaan uit te stippelen.

Toelatingscriteria vmbo

Over de toelating tot het vmbo zonder leerwegondersteuning zijn bindende afspraken gemaakt binnen de centrale toelatingscommissie. Leerlingen worden toegelaten en geplaatst op grond van een combinatie van het advies van het basisonderwijs en de Cito-score. De afspraken staan vermeld in de Gooise Gids.Op Hilfertsheem-Beatrix geldt globaal dat leerlingen met een Cito-score van 530 of meer naar de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen, leerlingen met een score van 520 en hoger naar de basisberoepsgerichte leerweg en leerlingen met een score onder de 520 naar het lwoo.
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV