Onderbouw

Leergebieden

In de onderbouw geven we meer aandacht aan de samenhang tussen verschillende vakken. We doen dat in 'leergebieden'. Wij werken met de volgende vier leergebieden:

  • mens & maatschappij, waarin aardrijkskunde, geschiedenis, economie en godsdienst samen gaan
  • mens & gezondheid, waarin biologie en verzorging samen gaan
  • mens & techniek, waarin natuurkunde, scheikunde en techniek samen gaan
  • beeldende vorming, waarin handvaardigheid en tekenen samen gaan

Basisprogramma en KEI-vakken (Keuze En Interesse-vakken)

De vakken en leergebieden vormen samen het basisprogramma van leerjaar 1 en 2.
Dit programma volgen alle leerlingen. 

 Basisprogramma

 Leerjaar 1

 Leerjaar 2

 
 Mentorles

X

X

 
 Nederlands

X

X

 
 Engels

X

X

 
 Duits  

X

niet voor basis
 Wiskunde

X

X

 
 Rekenen X X  
 Mens & gezondheid

X

X

 
 Mens & maatschappij

X

X

 
 Mens & techniek

X

X

 
 Beeldende vorming

X

X

 
 Bewegingsonderwijs    

X

X

 
 Spelles

X

 

 
 Praktische Profiel Oriëntatie  

X

 


Naast het basisprogramma kennen wij nog de KEI-vakken Hierin bieden vijf KEI-vakken aan waaruit de leerling een keuze kan maken.

KEI-vakken

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Theater & Musical

X

X

Sport & Spel

X

X

Kunst & Cultuur

X

X

Beeld & Geluid

X

X

Catering & Koken

X

X

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV