Zorg & Welzijn
Het profiel Zorg en Welzijn kent twee leerwegen: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Van augustus 2016 moet iedere leerling een profiel kiezen. Iedere profiel bestaat uit een kerndeel, vier profielmodulen en vier keuzevakken.


Kerndeel

Het kerndeel bevat drie delen: algemene kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren maar ook bijvoorbeeld samenwerken. Daarnaast ook professionele kennis en vaardigheden zoals het werken met en voor mensen, werken in een beroeps¬omgeving en het persoonlijk functioneren. Het laatste onderdeel is je oriëntatie op je toekomstige opleiding en beroep. We noemen dit loopbaanleren. Het kerndeel wordt altijd in combinatie met een profielmodule en keuzevakken aangeboden.


Profielmodulen

Je moet vier profielmodulen volgen. Zorg en welzijn bestaat uit: Mens en gezondheid, Mens en omgeving, Mens en activiteit en Mens en zorg. De vier modulen worden afgesloten met een centraal examen.


Keuzevakken

Alle leerlingen verschillen. Sommige leerlingen willen zo breed mogelijk worden opgeleid, andere leerlingen willen zich meer verdiepen. Sommige leerlingen twijfelen nog tussen twee sectoren en vinden het lastig om te kiezen. Gelukkig kun je in het examenprogramma nog keuzes maken. Je moet binnen of buiten je sector (moet school wel toestaan) vier keuzevakken kiezen. Sommige keuzevakken zijn verdiepend bijvoorbeeld verzorging, andere keuzevakken zijn meer verbredend, bijvoorbeeld haarverzorging. Ook is het mogelijk dat leerlingen een keuzevak uit een heel ander profiel gaan volgen.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.


Wat kun je met deze vmbo-opleiding?

Als je bij ons een diploma haalt, kun je altijd verder leren op MBO, niveau 1 t/m 4. Dit is afhan¬kelijk van de leerweg die je hebt gevolgd.
Daarna kun je gaan werken als kapper, in een kinderdagverblijf, in de zorg, als voedingsassistent, de beveiliging, sportbegeleider en nog veel meer.


Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming)
  • bewegingsonderwij
  • rekenen
Sectorvakken
  • biologie
  • wiskunde
  • maatschappijleer 2 
Ander examenvakken
  • beroepsgericht vak
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV