Leer-Werk Traject
Sommige leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zijn niet in staat om het diploma voor deze leerweg te halen. Ook zijn er leerlingen die gebaat zijn met meer praktijktijd dan in de basisberoepsgerichte leerweg gebruikelijk is.
We denken dat het leer-werktraject het gezochte alternatief is. Leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, krijgen in het vierde leerjaar drie dagen les in Nederlands, een beroepsgericht programma, rekenen en bewegingsonderwijs. Vanzelfsprekend is de mentorles heel belangrijk. De andere twee dagen lopen de leerlingen stage.
Het leer-werktraject is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg. Het is een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, te slagen voor het vmbo-diploma.

Leer-werktraject
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV