Economie en Ondernemen

Het profiel Economie en Ondernemen kent twee leerwegen: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
Van augustus 2016 moet iedere leerling een profiel kiezen. Iedere profiel bestaat uit een kerndeel, vier profielmodulen en vier keuzevakken.

Kerndeel

Het kerndeel bevat drie delen: algemene kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren maar ook bijvoorbeeld samenwerken. Daarnaast ook professionele kennis en vaardigheden zoals een klantgerichte houding, werken volgens een bepaald winkelconcept of het berekenen van opbrengsten. Het laatste onderdeel is je oriëntatie op je toekomstige opleiding en beroep. We noemen dit loopbaanleren. Het kerndeel wordt altijd in combinatie met een profielmodule en keuzevakken aangeboden

Profielmodulen

Je moet vier profielmodulen volgen. Economie en Ondernemen bestaat uit: Commercieel, Secretarieel, Magazijn en Administratie. De vier modulen worden afgesloten met een centraal examen.

Keuzevakken

Alle leerlingen verschillen. Sommige leerlingen willen zo breed mogelijk worden opgeleid, andere leerlingen willen zich meer verdiepen. Sommige leerlingen twijfelen nog tussen twee sectoren en vinden het lastig om te kiezen.
Gelukkig kun je in het examenprogramma nog keuzes maken. Je moet binnen of buiten je sector (moet school wel toestaan) vier keuzevakken kiezen. Sommige keuze-vakken zijn verdiepend, bijvoorbeeld secretarieel, andere keuzevakken zijn meer verbredend, bijvoorbeeld ondernemen. Ook is het mogelijk dat leerlingen een keuzevak uit een heel ander profiel gaan volgen.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

Wat kun je met een vmbo-opleiding?

Als je bij ons een diploma haalt kun je altijd verder leren in het MBO, niveau 1 t/m 4. Dit is afhankelijk van de leer-weg die je hebt gevolgd. Daarna kun je gaan werken in de detailhandel als winkelassistent, eerste verkoper of bedrijfsleider. Je kunt ook gaan werken in de (internationale) groothandel als vertegenwoordiger, exportmedewerker of magazijnmedewerker. In het toerisme kun je werkzaam worden als medewerker recreatie of toeristische informatie en op kantoor als secretaresse, boekhouder of receptiemedewerker.

Gemeenschappelijk deel
  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer 1
  • CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming)
  • Bewegingsonderwijs
  • rekenen
Profielgebonden vakken
  • economie
  • wiskunde
  • Duits
Andere examenvakken
  • beroepsgericht vak

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV