Bovenbouw

Leerwegen

Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt de leerling een advies over het vervolg in leerjaar 3. Dit advies is , na overleg met de ouders, bepalend voor de keuze van de leerweg en het te behalen diploma. Bij dit advies wordt vooral gekeken naar wat de leerling kan. Daarbij letten we niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden.

Hilfertsheem College biedt, na leerjaar 1 en 2, vier leerwegen die alle gebaseerd zijn op een eigen programma en niveau.
  1. de theoretische leerweg/mavo
  2. de gemengde leerweg
  3. de kaderberoepsgerichte leerweg
  4. de basisberoepsgerichte leerweg

Alle leerwegen leiden op voor een vmbo-diploma. De zwaarte verschilt echter per leerweg. De diploma's van de eerste drie leerwegen gegeven toegang tot niveau 3 en 4 in het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo): de vak- en middenkaderopleidingen. De opleiding in de basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 1 en 2 van het mbo: de assistent en basisberoepsopleidingen.

Profielen (Vernieuwing vmbo, vanaf augustus 2016)


Brochure Vernieuwing VMBO

Na de keuze voor een leerweg moet er aan het eind van leerjaar 2 ook nog gekozen worden voor een profiel. Onze school biedt in het leerjaar 3 en 4 voor elke leerweg een keuze uit de volgende profielen Bij het kiezen van een profiel kiest een leerling tenminste vier keuzevakken. (In de Gemengde leerweg twee keuzevakken)
Een leerling mag ook een keuzevak uit een ander profiel kiezen.
Deze programma's sluiten goed aan bij het mbo en de arbeidsmarkt en bieden onze leerlingen veel meer kansen en keuzemogelijkheden.

Profielverplichte vakken per profiel

 Profiel  Profielvakken     Verplichte vakken
 E&O  economie  wiskunde of Duits (KB)   Nederlands
 Engels
 rekenen
 bewegingsonderwijs
 maatschappijleer 1
 CKV
 mentorles
 BWI, PIE  wiskunde  nask1   Nederlands
 Engels
 rekenen
 bewegingsonderwijs
 maatschappijleer 1
 CKV
 mentorles
 Z&W  biologie  wiskunde of maatschappijleer 2   Nederlands
 Engels
 rekenen
 bewegingsonderwijs
 maatschappijleer 1
 CKV
 mentorles
 D&P  2 vakken uit wiskunde, nask1, biologie, economie   Verplicht
 Nederlands
 Engels
 rekenen
 bewegingsonderwijs
 maatschappijleer 1
 CKV
 mentorles

 Keuze uit
 maatschappijleer 2
 Duits
 nask1
 biologie

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding


Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV