Algemeen
Ons onderwijs en de begeleiding is erop gericht dat leerlingen het beste uit zichzelf naar boven halen. Wij dagen onze leerlingen uit om al hun talenten, mogelijkheden en interesses volop te ontwikkelen. Wij proberen daarbij te 'coachen op kracht', dat wil zeggen dat we vooral proberen te focussen op dat wat een kind aan mogelijkheden heeft en veel minder op zwakheden en fouten. Ook daarin zijn we gewoon bijzonder.

Tijdens het eerste en tweede leerjaar ligt het accent op een brede ontplooiing en werken alle leerlingen aan de kerndoelen van de onderbouw. In die eerste twee jaar zijn er drie starttrajecten, of anders gezegd: typen brugklas, onderling verschillend in groepsgrootte en moeilijkheidsgraad. Er bestaan ook mogelijkheden om zonder van klas te veranderen op een afwijkend niveau te werken. Leerlingen die dat aankunnen, mogen dan voor één of meer vakken op een hoger niveau werken dan hun klasgenoten. Door de schakelmogelijkheden en onderwijsaanbod gegarandeerd voor alle leerlingen met een VMBO-advies.

Aan het einde van het tweede leerjaar is de leerling in staat een goede keuze te maken voor de bovenbouw, die een ruim aanbod aan vervolgmogelijkheden biedt op het gebied van techniek, zorg & welzijn en handel & administratie.
Een leerling die voor de theoretische leerweg kiest, volgt een intersectoraal programma. Diplomering en/of afsluiting vindt plaats op het toelatingsniveau van een primaire beroepskwalificatie (niveau 1 en 2) of op niveau 3 en 4 van het mbo (vak- en middenkaderopleidingen).

Hilfertsheem College wil ook een goede school zijn voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Onze begeleiding is erop gericht dat onze leerlingen leren zelf keuzes te maken. Voorwaarde daarbij is dat de leerling de capaciteiten heeft om op vmbo-niveau te kunnen leren en werken. We proberen kortom voor alle leerlingen goed onderwijs te koppelen aan 'zorg op maat'. In dit verband is het goed om de term LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) te laten vallen. Alle leerlingen waarvan is vastgesteld dat zij het onderwijs alleen kunnen volgen als ze extra hulp krijgen, komen in aanmerking voor LWOO. Die ondersteuning kan individueel gegeven worden (remedial teaching), maar ook in groepsverband als steunles. Leerlingen die heel veel steun nodig hebben, worden in de onderbouw van Hilfertsheem College gegroepeerd in aparte, kleine basisklassen met ongeveer 16 leerlingen.

Het onderwijs op onze school is dus zo georganiseerd dat alle leerlingen door middel van goede begeleiding en efficiënte leerwegen, die in vier of uiterlijk vijf jaar afgelegd moeten worden, een goed vervolgkeuze kunnen maken en doorstroommogelijkheden hebben naar een verdere opleiding of een baan. Zoals we al eerder opmerkten, richten we ons bij dit alles niet alleen op kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden maar ook op de ontwikkeling van de leerling.
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV