Article Details
Alcohol onder de 18 mag niet meer Bericht geplaatst op: 17-1-2014


 Vraag van de maand 2014

Alcohol onder de 18 mag niet meer. Hoe ga ik hierover in gesprek met een 17-jarige?’ 

 

Kort antwoord

Sinds 1 januari mogen jongeren onder de 18 geen alcohol meer drinken. Het kan natuurlijk zijn dat jouw kind nu 16 of 17 is en al wel alcohol heeft geprobeerd of zelfs regelmatig drinkt of gedronken heeft. De nieuwe wet maakt dus dat je opnieuw het gesprek aan moet gaan met je kind. Dat is best een lastige klus. De kans is groot dat je op weerstand stuit bij je kind. En dat is ook begrijpelijk.

Toch is het heel goed mogelijk om nieuwe afspraken met je kind te maken over alcohol. Je kunt dit doen door uit te leggen dat de wet veranderd is. Dat is gedaan om de gezondheid van jongeren beter te beschermen en om overlast door alcohol te voorkomen. Je kunt ook vertellen dat je kind een boete kan krijgen als hij of zij alcohol bij zich heeft in openbare ruimte. Neem daarbij onderstaande tips ter harte:

 • Stel duidelijke, concrete regels over hoeveel en hoe vaak je kind drinkt. Maak ook afspraken over consequenties voor niet nakomen van deze regels.
 • Toon interesse in wat je puber gaat doen en met wie.
 • De neiging om je kind te veel te beschermen en te controleren is logisch maar niet effectief. Pubers van ouders die positief reageren als zij dingen vertellen, nemen hun ouders vaker in vertrouwen. Negatief reageren zorgt eerder voor meer afstand en dat je kind dingen geheim gaat houden.
 • Help je kind om met sociale druk om te gaan.
 • Geef als ouder het goede voorbeeld.
  Bron: NIX 18 en Trimbos instituut

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren beginnen met het drinken van alcohol. De meest voorkomende oorzaak is toch wel groepsdruk. In de puberteit is het belangrijk om bij een groep te horen en veel vrienden te hebben. Deze wil je dan kost wat het kost behouden. Wanneer vrienden in de nabije omgeving gaan drinken, zal het lastig zijn om hier ‘nee’ tegen te zeggen. Lees meer over waarom alcohol zo aantrekkelijk is (1)en weerbaarheid (2)

(1)
Waarom is alcohol zo aantrekkelijk voor jongeren?:

 • Alcohol wordt geassocieerd met ‘gezelligheid’. Ook volwassenen denken vaak ‘wat is nu een feestje zonder alcohol?’
 • Pubers zijn nieuwsgierig en willen nieuwe dingen uitproberen. Op deze leeftijd wordt veel geëxperimenteerd met zowel drank, seks, roken, het uiterlijk en ook drugs.
 • Een ingrijpende gebeurtenis in hun leven kan ervoor zorgen dat ze alcohol gaan drinken of drugs gaan proberen om zich beter te voelen. De alcohol of drugs zorgt ervoor dat de gebeurtenis meer naar de achtergrond verdwijnt waardoor ze er even niet aan hoeven te denken.
 • In de puberteit ben je onzeker, gevoelens van minderwaardigheid kunnen ervoor zorgen dat je wilt gaan drinken of drugs wilt uitproberen om er zo toch bij te horen.
 • Het blijkt dat jongeren die in een gezin opgroeien waar veel problemen zijn en die weinig toekomstperspectief hebben, ook makkelijker naar alcohol of drugs grijpen om te kunnen ontvluchten.
 • Wanneer jongeren te maken krijgen met stress (dit kan door van alles komen) dan is drugs- of alcoholgebruik een makkelijke manier om even te kunnen ontspannen.
 • Verveling is ook een belangrijke reden om drugs te gaan gebruiken of te gaan drinken. Jongeren willen graag geprikkeld worden en zijn op zoek naar sensatie. Alcohol en zeker drugs kunnen voor deze prikkel zorgen.

(2)
W
eerbaarheid

Wat kan een puber die weerbaar is?

 • Ervoor zorgen dat je je niet alles laat overkomen.
 • Weten wat je wel en niet wilt.
 • Signalen kunnen herkennen bij jezelf en anderen.
 • Weten hoe je daarop moet reageren.
 • Weten hoe je aan moet geven waar je grenzen liggen.
 • Achter je eigen mening staan en je sterk voelen.


Het liefst wil je de onzekerheid van je puber wegnemen. Je wenst je kind toe dat het vol zelfvertrouwen door het leven gaat en zich weerbaar op kan stellen.
Dit kun je thuis stimuleren door met je puber in gesprek te gaan. Tijdens een gesprek met je puber kun je ervoor zorgen dat het geen eenrichtingsverkeer is, laat je puber een eigen inbreng hebben en zijn of haar eigen mening uiten. Waar kun je op letten tijdens een gesprek met je puber?

 • Stimuleer je puber gevoelens te uiten
 • Respecteer hun gevoelens en grenzen
 • Laat je puber zijn of haar zegje doen
 • Wees open om inhoudelijke argumenten te horen van je puber
 • Laat je puber je tegen spreken, wanneer ze het niet eens zijn met jouw mening

Als je in gesprek met je puber niet boos wordt, maar waardering toont voor hun eigen gedachten en meningen, stimuleer je hun zelfvertrouwen en leer je ze op een sociaal vaardige manier te communiceren.
Bron: website puberenco.nl

Meer tips kun je vinden op de volgende websites:

www.cjgnaarden-bussum.nl/jongvolwassene/5/3014/alcohol-en-groepsdruk
www.30dagenzonderalcohol.nu
www.alcoholinfo.nl/publiek/veelgesteldevragen/resultaten/antwoord/?vraag=565
www.nix18.nl
www.stap.nl/omgeving/thuis/praten_over_groepsdruk.htmlTerug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV