Article Details
Eerste Groene Scholen Labelkaart Hilfertsheem Bericht geplaatst op: 12-10-2016

Hilversum, 10 oktober 2016

HILVERZON INTRODUCEERT GROENE SCHOLEN LABELKAART IN HILVERSUM

Met de introductie op de Dag van de Duurzaamheid van een Groene Scholen labelkaart door HilverZon laat de ledencoöperatie van en voor alle Hilversummers opnieuw van zich horen.

Het eerste exemplaar van de Groene Scholen labelkaart werd op 10 oktober op de Dag van de Duurzaamheid uitgereikt aan directeur Hanneke Strankinga van het Hilfertsheem College.

 

De Groene Scholen labelkaart is onderdeel van een plan waarbij HilverZon samen met de gemeente ervoor wil zorgen dat Hilversum in 2030 volledig energieneutraal is.
Huishoudens, bedrijven en scholen moeten daarbij samenwerken. HilverZon heeft een plan van aanpak ontwikkeld waarbij scholen een belangrijke rol spelen. Niet alleen omdat het middelgrote tot grote schoolgebouwen zijn die veel kunnen besparen, maar vooral omdat de toekomstige generatie daar nu wordt opgeleid en daar nog meer baat bij heeft.

HilverZon wil scholen bewegen om meer te doen om energie te besparen en om zelf energie op te wekken. Daarvoor zijn veel mogelijkheden. De resultaten die de scholen behalen worden vastgelegd en resulteren in een zogenoemd duurzaamheidslabel. Dit label kent verschillende kleuren. Deze kleuren geven aan hoe ver de school is met de energiebesparing; hoe meer wordt bespaard of wordt opgewekt, hoe beter het resultaat en hoe groener het label. De kaart waarop het label van de scholen in Hilversum in beeld is gebracht is terug te vinden op de website van HilverZon: https://www.hilverzon.nu/labelkaart-scholen. Hier kan ook het energiegebruik van de scholen gevolgd worden. De scholen die hebben aangegeven mee te doen staan op deze kaart met hun label, alle andere zijn (nog) grijs.

HilverZon hoopt dat zoveel mogelijk scholen hun label op deze kaart laten vermelden. En dat zij zich uitgedaagd voelen om een zo groen mogelijke school te worden in de komende jaren door hun gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken.

HilverZon helpt en adviseert daar graag bij zaken, zoals via het laten maken van een energie scan. Daarin kunnen mogelijkheden worden benoemd, zoals beter isoleren, zuinige verlichting, economisch verwarmen met behulp van WKO (warmte- en koude opslag) en het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen. En wellicht dat ook de kinderen op de scholen goede en bruikbare ideeën hebben om hun school nog energiezuiniger te maken.

Het label zoals HilverZon dat weergeeft:

Nadere uitleg van het HilverZon Groene Scholen label is te vinden op de website van HilverZon.
Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV