Time-Out
De Time-Outklas is binnen onze school een leertraject voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet meer kunnen functioneren in hun eigen klas en daardoor dreigen uit te vallen. Via een intensieve begeleiding, door een tweetal zeer gemotiveerde docenten, krijgt de leerling gedurende acht weken de kans de draad weer op te pakken om de schoolloopbaan te kunnen voortzetten.

Er is een ruime hoeveelheid extra faciliteiten beschikbaar voor de nodige intensieve begeleiding. De eerste twee lesuren van een dag krijgen de leerlingen van de Time-Outklas een speciaal onderwijsprogramma aangeboden. Hierin wordt naast de gewone lesstof veel aandacht besteed aan sociale en emotionele vaardigheden.
De overige lesuren volgen ze het normale lesrooster, samen met hun eigen klas.

Docenten Time-Outklas zijn dhr. R. Hengeveld en mevr. J. Zijlstra.

timeout@hilfertsheem.nl
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV