Taal en Rekenen

Extra taal en rekenen

In leerjaar 1, 2, 3 en 4 krijgen alle leerlingen een uur extra voor taal en rekenen. De vakgroepen Nederlands en wiskunde zijn verantwoordelijk voor de invulling van het programma.
Het kan zijn dat je in dit uur werkt aan het wegwerken van taal- en rekenachterstanden of aan het verhogen van je huidige niveau. Vanaf het schooljaar 2015-2016 maken alle leerlingen de verplichte taal- en rekentoets op 2F niveau.
Voor Nederlands moeten de leerlingen minimaal een 5.0 halen. Voor rekenen telt de uitslag van de rekentoets nog niet mee voor de uitslagregeling maar is het wel onderdeel van het examen.

Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV