Remedial Teaching
Remedial teachers op Hilfertsheem College, mevr. B. Goossen en mevr. A. van Weem
De remedial teacher levert specialistische begeleiding (zorg) aan leerlingen met leerproblemen. (dyslexie, dyscalculie).

De activiteiten spelen zich af op drie niveaus

 1. de remedial teacher doet op het niveau van de leerling pedagogisch-didactisch onderzoek (signalering, screening, diagnosticering) en biedt extra pedagogischdidactische ondersteuning in of buiten de klas
 2. de remedial teacher biedt ondersteuning aan de docent in de tweede lijn door coaching en advisering;
 3. de remedial teacher levert op schoolniveau een bijdrage aan de voorbereiding, de implementatie en de uitvoering van het zorgbeleid.

Het is het beleid van de school om de leerling zoveel mogelijk door de docent/mentor in de groep te laten begeleiden.
Wanneer de begeleiding ook na steunlessen onvoldoende effectief is, wordt de remedial teacher ingeschakeld.

Begeleiding van leerlingen door de remedial teacher

De remedial teacher draagt zorg voor het signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren van leerlingen die ernstige problemen hebben op het gebied van:

 • Nederlands: woordenschat, spelling, grammatica, technisch lezen en begrijpend lezen
 • moderne vreemde talen: grammatica, spelling, lezen, uitspraak en tekstaanpak
 • rekenen en wiskunde
 • de aanpak, controle en planning van het schoolwerk

Leerlingen met een dyslexieverklaring worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor het volgen van een aantal lessen remedial teaching. Deze lessen vinden in een groepje plaats. In deze lessen kan het volgende aan bod komen:

 • het maken van een spelling-spiekkaart en met deze kaart om leren gaan
 • het aanleren van en het toepassen van strategieën zoals: hoe leer je woordjes, hoe pak je een tekst aan
 • hulp bij de aanpak, controle en planning van het schoolwerk
 • de mogelijkheden van ClaroRead laten zien

Na een aantal lessen moet de leerling met de aangereikte hulpmiddelen zelfstandig kunnen functioneren.
Gedurende het schooljaar vindt nog een gesprek plaats hoe de leerling op school omgaat met zijn dyslexie en er wordt besproken of er nog extra ondersteuning nodig is. De mentor is de directe contactpersoon voor de leerling. De mentor meldt de leerling voor remedial teaching aan bij het zorgteam.

Het ondersteunen van docenten

De remedial teacher ondersteunt vakdocenten bij het begeleiden van leerlingen met bovenstaande leerproblemen door informatieverstrekking, coaching, advisering en training.

Oefenen met WRTS

Werken met www.wrts.nl (voor leerlingen)

De woorden van STEPS deel 1 t/m 12 voor leerjaar 2 zijn allemaal in www.steps.wrts.nl gezet. De leerlingen van leerjaar 1 kunnen de lijsten ophalen op: www.library1.wrts.nl
Iedereen kan deze lijsten overnemen.

 • Ga naar www.wrts.nl
 • Login; vul je e-mailadres in en vul jouw wachtwoord in. (De eerste keer moet je je aanmelden door je e-mailadres en een wachtwoord in te vullen. Kies een wachtwoord wat je makkelijk kunt onthouden, bijv. je voornaam)
 • Ga naar www.steps.wrts.nl. Hier staan alle lijsten die je over kunt nemen.
 • Kies het nummer van het boekje van Steps waar je mee bezig bent en zoek daarachter het nummer van de task die je moet leren. Bijvoorbeeld Steps 1, task 1.
 • Neem nu 1 voor 1 alle lijsten over: Klik op: Steps 1 task 1 deel 1 en klik op overnemen. Daarna sla je het bestand op (onderaan klikken op ‘opslaan’)
 • Daarna ga je terug (links bovenaan op het pijltje naar links klikken. Je zit dan weer in de gedeelde lijsten van Steps.) Klik nu op: Steps1 task 1 deel 2 en klik op overnemen. Daarna sla je het bestand op (onderaan klikken op ‘opslaan’)
 • Ga nu weer terug (links bovenaan op het pijltje naar links klikken. Je zit dan weer in de gedeelde lijsten van Steps.) Klik nu op: Steps 1 task 1 deel 3 en klik op overnemen. Daarna sla je het bestand op (onderaan klikken op ‘opslaan’) etc.
 • Neem zo ook Steps task 1 helemaal over Hier kun je mee oefenen als je alle woordjes al een keer in een blokje van 10 geoefend hebt.
 • Stel de uitspreekhulp in: klik rechts boven in het scherm op EXTRA. Klik dan op: uitspreekhulp instellen. Vink het vakje aan en zeg: wijzigingen opslaan.

Heb je de lijsten overgenomen? Ga dan als volgt te werk:

 • Oefen 10 woorden per keer. 
  Klik op de lijst die je wilt oefenen. Klik op “bekijken”. Oefen eerst de uitspraak.
 • Klik de Engelse woorden 1 voor 1 aan. Luister naar de uitspraak. Zeg het woord na.
 • Oefen dan de betekenis van het Engels naar het Nederlands. (door ‘in gedachte’ aan te vinken, hoef je niet steeds zelf de woorden te typen, maar kun je het voor jezelf hardop doen en kijken of je het al weet. Zo voorkom je dat je een typefout maakt en de computer het antwoord fout rekent, terwijl het eigenlijk goed was!)
 • Oefen daarna van het Nederlands naar het Engels. Doe het eerst weer ‘in gedachte’
 • Oefen dan de spelling. Klik op spelling oefenen. En laat de woorden na 2 of 5seconde verdwijnen. Kijk goed naar het woord. Zeg hardop welke letters je lastig vindt. Tik het woord daarna pas in.
 • Heb je dat allemaal gedaan, dan kun je ‘toetsen’ aanvinken. Je moet het woord dan kunnen vertalen en ook goed schrijven om een 10 te halen! Zo oefen je de betekenis en de spelling.
 • Je kunt de fouten die je had opslaan in een nieuw bestandje, zodat je de volgende keer alleen nog de woorden oefent die er nog niet goed in zaten.
 • Kort en vaak oefenen helpt. Door de herhaling blijven de woorden lang(er) in je geheugen zitten!
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV