Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.
De leerling moet nog steeds nadenken bij het uitvoeren van lees- en spellingstaken.
Hierdoor verlopen deze taken moeizaam en traag. Het vraagt veel inspanning van de leerlingen waardoor er vaak minder aandacht kan zijn voor inhoudelijke zaken.

Dyslexie heeft de volgende kenmerken:

A. Leesproblemen

Moeite met klanktekenkoppeling en problemen met de visuele informatieverwerking.
Dit is aan het volgende te merken:

 • het lezen gaat langzaam
 • de leerling raadt wat er staat
 • de leerling spelt ieder woord

B. Spellingproblemen

Moeite met klanktekenkoppeling. Uit welke klanken is een woord opgebouwd? Dit is te zien bij:

 • tweetekenklanken: ui en eu
 • lettertekens: b en d
 • open en gesloten lettergrepen: jaaren/ jasen
 • de volgorde van de letters: dorp wordt drop

C. Automatiseringsproblemen

Moeite met inslijpen. Hierdoor kost het leren en onthouden van woordjes en regels veel meer moeite. Het onthouden van losse gegevens is lastig.

D. Overige problemen

 • moeite om hoofd- en bijzaken te onderscheiden
 • moeite om de structuur in een tekst te herkennen
 • moeite met plannen
 • soms een beperkte woordenschat
 • soms moeite met links/rechts en coördinatie
 • soms problemen met het handschrift

Leerlingen met dyslexie zijn vaak gebaat bij:

 • extra tijd bij een repetitie
 • mondelinge overhoringen
 • een groter lettertype
 • werken op de computer met een spellingcontroleprogramma
 • het hanteren van een soepele normering van de spelling
 • auditieve begeleiding van een te leren tekst (tegelijk lezen en luisteren)


Dyscalculie
Dyscalculie is een rekenstoornis.
Leerlingen met dyscalculie worden gekenmerkt doordat zij bijzonder slecht zijn in rekenen. Ondanks veel individuele hulp zijn zij niet in staat om zich de basisvaardigheden op het gebied van rekenen eigen te maken. Zo hebben zij grote moeite met de automatisering van bijvoorbeeld de tafels. Dyscalculie vraagt om een hele specifieke aanpak.
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV