Talen


Versterkt Taalonderwijs


Extra Engels
Anglia:

Anglia: de Savornin Lohman geeft iedere in klas 1, 2 en 3 de mogelijkheid deel te nemen aan het Anglia-project. Op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken de leerlingen aan de verdieping van de Engelse taal. Na afloop van het project worden ze getest op lezen, schrijven, grammatica en luistervaardigheid. Als ze zijn geslaagd voor het Anglia-examen ontvangen de leerlingen een certificaat.


Extra Frans
Delf junior: de leerlingen van klas 3 en 4 die meer willen dan de reguliere lessen Frans, kunnen zich voor het officiële Franse diploma Delf junior inschrijven. Ze kunnen het examen op de Europese niveaus A1, A2 of zelfs B1 voorbereiden. Ze krijgen daarvoor extra lessen. Het diploma is wereldwijd erkend.

Mw. Jap Sam
Docent Engels


Mw. Rassers


Docent Frans

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV